Троханяк Степан Романович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)2394687

Електронна пошта: Stepan.Trokhanyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання, комп’ютерні технології

Курси

Публікації

Pryimak Vasyl, Mishchuk Natalia, Trokhaniak Stepan, Vovk Volodymyr. Fuzzy Assessment of Educational Potential in the Regions of Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research. 2020. vol. 95. P. 51-54.

Троханяк С.Р., Гладкий Р.І. Перспективи застосування нейромережевих технологій у державному управлінні // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (17-18 жовтня 2019р., м. Львів).- с. 281-284.

Міщук Н.В., Троханяк С.Р. Комплексне оцінювання освітнього потенціалу регіонів України. Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття: збірник наукових праць «ΛΌГOΣ» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (м.Вінниця, 15 квітня 2019 р.). Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.1. С.25–28.

Троханяк С. Системи консолідованих даних у вищих навчальних закладах / Богдан Мельник, Степан Троханяк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2015. Випуск 52. С. 113-118

Б.К. Мельник, М.І. Жовтанецький, С.Р. Троханяк. Використання макромоделей багатополюсників у середовищі САПР // Б.К. Мельник, М.І. Жовтанецький, С.Р. Троханяк // Теоретична електротехніка. Львів: ЛНУ. – 57. – 2004. – С. 19-23.

Міщук Н.В., Троханяк С.Р. Нечіткий кластерний аналіз освітнього потенціалу західного регіону в часовому вимірі. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 23. Вип. 3 (68). Одеса, 2018. С.39-43.

Bohdan Melnik, Stepan Trokhanyak. Different Approaches to the Description of Makromodels in CAD Environment // Bohdan Melnik, Stepan Trokhanyak // VII International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering, Odessa, Ukraine, August 27-30, 2006. Odessa, 2006. – pp. 108-110.

Bohdan Melnik, Stepan Trokhanyak. The use of macromodels of electric circuit elements in CAD // Bohdan Melnik, Stepan Trokhanyak. // XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Lviv, Ukraine, July 4-7, 2005. Lviv, 2005. – pp. 182-183.

P.Stakhiv, B.Melnik, S.Trokhanyak. Symulacja obwodów elektrycznych z wielobiegunnikami w środowisku Simplorer // P.Stakhiv, B.Melnik, S.Trokhanyak // XXVIІІ Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2005, Gliwice-Ustroń, Poland, 11-14.05.2005. Gliwice-Ustroń, 2005. – tomII. – S. 549-552.

B.K. Melnik, S.R. Trokhanyak. Modeling the work of electrical circuits elements in Simplorer environment // B.K. Melnik, S.R. Trokhanyak // VI International Workshop „Computational Problems of Electrical Enginieering”, Zakopane,  Poland, September 1-4, 2004. Zakopane, 2004. – pp. 72-74.

Б.К. Мельник, С.Р. Троханяк. Simplorer modeling with mathematical models // Б.К. Мельник, С.Р. Троханяк // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп‘ютерної інженерії. Матеріали міжнародної конференції TCSET’2004, Львів-Славсько 24-28 лютого 2004 р. Львів-Славсько, 2004. – С. 570-572.

Б.К. Мельник, С.Р. Троханяк. Програмний комплекс для моделювання динамічних систем // Б.К. Мельник, С.Р. Троханяк // Проблеми економічної кібернетики. Матеріали VIII всеукраїнської науково-методичної конференції присвяченої 35-річчю кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, Алушта 6-8 жовтня 2003 р. Алушта, 2003. – С. 184-186.

П. Стахів, Б. Мельник, С. Троханяк. Розрахунок електронних кіл з інтегральними схемами, описаними дискретними макромоделями // П. Стахів, Б. Мельник, С. Троханяк // Теоретична електротехніка: Зб. нук. праць. – Львів: ЛНУ, 2002. – Вип. 56. – С. 3-9.

Стахів П.Г. Використання макромоделей багатополюсників під час дослідження електронних кіл за допомогою САПР / П.Г. Стахів, Б.К. Мельник, С.Р. Троханяк // Электроника и связь – К., 2000. – №9. – С.86-88.

Біографія

Народився у 09.05.1974 р. у м. Львові. 1991-96 р.р. навчання в держаному університеті “Львівська політехніка” (факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій). 1996 -2000 р. інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету. 2000-2003 р. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті, 2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему ” Розробка математичних моделей багатополюсників, адаптованих до вхідної мови сучасних програм аналізу електронних схем “. З 2003 р. доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. 2008 р. – отримав вчене звання доцента.

Розклад