Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (ЕктМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Марець О. Р.ЕКТМ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКТМ-51сдоцент Марець О. Р.

Опис курсу

Зовнішньоекономічна діяльність – важлива частина господарської діяльності підприємства. Ступінь законодавчого регулювання цього виду економічної діяльності є досить високий, що вимагає від працівників підприємств володіння низкою навиків та вмінь.

Предметом курсу «Облік і статистика зовнішньоекономічної діяльності» є вивчення реальних зовнішньоекономічних економічних процесів та виявлення закономірностей розвитку у зовнішньоекономічній сфері регіону.

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації, обліку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві та методології статистичного аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної діяльності на макроекономічному рівні.

Рекомендована література

  1. Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч.посіб. / [Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.]. – К.:  Алерта, 2015. – 238 с.
  2. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
  3. Митний кодекс від 13.03.2012 року № 4495-VI.
  4. Наказ Мінфін України від 15.06.2015 № 552 «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами».
  5. Положення від 06.09.2001 № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».
  6. Постанова КМУ і НБУ від 21.06.95 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньо економічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті».
  7. Закон України від 19.09.2013 № 584-VII «Про митний тариф України».
  8. Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму