Організація діяльності біржі

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Магас В. М.ЕКп-41с, ЕКп-42с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – вивчення правових та організаційних основ організації та функціонування бірж в Україні.

Завдання дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навиків щодо створення та функціонування біржових структур.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: нормативно-правову базу функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, організаційну структуру біржі, організаційні особливості структурних підрозділів та операційних процесів біржі.

вміти: практично застосовувати набуті знання, зокрема, розуміти і вміти користуватися чинною нормативно-правовою базою, користуватись  біржовою  інформацією; будувати взаємовідносини з  біржами  та брокерськими конторами;   розраховувати результат від здійснення певних видів біржових операцій; здійснювати біржові операції та визначати їх ефективність.

Рекомендована література

Базова:

 1. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року № 514-VI.
 2. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 року № 2473-VIII
 3. Закон України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР
 4. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV
 5. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року № 1956-XII
 6. Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII

Додаткова:

 1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 травня 2021 року № 276 13.05.2021  № 276, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 р. за № 692/36314.
 2. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632.
 3. Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Затверджено рішенням НКЦПФР від 10.06.2021  № 380Ю зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України 30 липня 2021 р. за № 993/36615
 4. Положення про функціонування фондових бірж // Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2012  № 1688, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2082/22394
 5. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 травня 2021 року № 275, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 р.за № 693/36315
 6. Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03 листопада 2020 року № 641
 7. Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Затверджене рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03 листопада 2020 року № 640
 8. Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками. Затверджене Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2015 № 1597
 9. Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 червня 2020 року № 319
 10. Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27 вересня 2018 року № 670
 11. Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу. Затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21 червня 2018 року № 425
 12. Українська енергетична біржа. Нормативні документи біржі. https://www.ueex.com.ua/documents/auction-docs/