Магас Василь Мар′янович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Наукові інтереси

Наукові інтереси – ліберальна економічна думка, еволюційна парадигма пере­хідного періоду, реформування аграрної сфери, проблеми конкурентної політики.

Курси

Публікації

  1. Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: актуальність та основні принципи //”Економіст”. – №1. – 2016. с. 46-48.
  2. Магас В., Борщевський В Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку// «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК». – 2014. – № 10. – С. 14-19.
  3. Магас В. Економічна система України як система корпоративного ринку//Проблеми формування та реалі­зації конкурентної політики: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня 2013 року. – Львів: «АртДрук», 2013. с. 140-141.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1988 році за­кінчив економічний
факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У червні 1995 року у Львівському державному університеті ім. І. Франка захистив кандидатську дисертаційну роботу за спеці­альністю – 08.01.03 (теорія макроекономіки) на тему «Еволюційний механізм становлення багатоукладної аграрної економіки». На кафедрі економіки підпри­ємства працює з 2004 року.

Автор понад 30 наукових праць.

Читає лекційні курси: «Економіка та фінанси підприємства», «Організація ви­робництва».

Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри.

 

Розклад