Організація обліку в банках

Тип: На вибір студента

Кафедра: облікових технологій та оподаткування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Сарахман О. М.

Опис курсу

Метою даної дисципліни – засвоєння магістрами знань з наукової організації праці обліковців, з основ управління обліковим і контрольним процесом, специфіки організації технології облікового і контрольного процесів у банках, методів, принципів організації системи облікових даних, забезпечення функціонування обліку і контролю – інформаційного, правового, технічного тощо
Розуміння основ організації обліку дає можливість:
• глибше засвоїти зміст обліку і контролю;
• краще орієнтуватись у можливостей і обмеження застосування облікової інформації;
• грамотно використовувати дані обліку для захисту інтересів банку

Рекомендована література

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 2121 – ІІІ // Урядовий кур’єр.- 2001.- №8.- 17 січня.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік і звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №966 – ХІV/.
3. Перелік документів, що утворюється в діяльності НБУ та банків України із зазначенням строків зберігання. Затверджено Постановою Правління НБУ 08.12.2004 р. № 601.
4. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України. – затверджено постановою Правління Національного банку України №566 від 30 грудня 1998 р.
5. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України. – затверджено Постановою Правління НБУ № 324 від 6 вересня 2007 р.
6. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник/ Алєксєєнко С.А.–К.: Аграрна освіта, 2014. – 418 с.
7. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах): Навч. посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184 с.
8. Волкова І. А., Калініна О. Ю. Бухгалтерський облік у банках. Навч. посіб. 2-ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 520 с.
9. Облік у банку: підручник/ [Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав`янська Н.Г. та ін.]. – Суми: Університетська книга, 2012. –668 с.
10. Плісак Т.О. Фінансовий обік в банках: О.К.Л. – К.: КНТЕУ, 2013. – 184с.
11. Труш Ю.Т., Король Г.О. Облік у банках. Частина1: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 76 с.

Матеріали

Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус