Організація та проведення тренінгів

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Шегинська Н. З.ЕКС-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКС-21сдоцент Шегинська Н. З.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Організація та проведення тренінгів» посідає важливе місце в системі підготовки фахівців – спеціальності «Соціальне забезпечення». В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати що таке тренінг як форма та метод навчання, розвитку та формування навиків та компетенцій працівників. Уміти створювати тренінгові програми, добирати учасників, оцінювати результати тренінгу, відповідати очікуванням учасників.

Рекомендована література

  1. Вячин Ю.О., Голубка М.М. 777 зірок до власної долі.- Львів: ЦНТІ, 2003.- 110с.
  2. Вячин Ю.О., Голубка М.М. Менеджмент. Схеми, моделі, структури: Навч.-метод. посібник.- Львів: ЦНТІ, 2005.- 60с.
  3. Інтерактивні методи навчання: Навч.посібник/ за заг.ред. П.Шевчука, П.Фенриха. – Щецін: WSAP, 2005. – 170с.
  4. Матійків І.М. Математична культура як ресурс життєтворчостіособистості:мотиваційний тренінг: метод.посібник.- Львів, Манускрипт, 2010.- 272с.
  5. Матійків І.М. Формування соціально-психологічних компетенцій майбутніх фахівців сфери обслуговування: психологічний практику.- Львів: Ліга-прес, 2007.- 226с.
  6. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч.посібник.- К.: МАУП, 2019.- 192с.
  7. Психологія: Підручник/ Ю.Л. Трофімова.- 3-тє вид., стереотип.-.К.: Либідь, 2020.- 560с.
  8. Технології роботи організаційних психологів: Навч.посібник/ за ред.Л.М. Карамушки.- К.: Інкос, 2015.- 366с.

Силабус:

Завантажити силабус