Організація і методи обстежень в економіці (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Матковський С. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

  • Модуль 1 «Основні засади методології наукових досліджень в економіці», в якому розглядаються основи методології економічних наукових досліджень; організація і планування наукового досліджень в економіці; основні положення наукової методології в організації економічних досліджень; загальні і емпіричні методи наукових досліджень в економіці.

  • Модуль 2 «Статистичні обстеження – основа оцінки і аналізу економічних явищ», де вивчається організація статистичної діяльності, фундаментальні принципи офіційної статистики, основи організації і управління статдіяльністю теорія статистичного спостереження, програмно-методологічні і організаційні питання статистичного спостереження. Організація статистичної інформаційної системи, функції, принципи побудови.

Силабус:

Завантажити силабус