Організація інноваційної діяльності підприємства (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Осідач О. П.ЕКп-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКп-31с

Опис курсу

Метою та цілями навчального курсу «Організація інноваційної діяльності» є формування в учасників базових знань та навичок щодо організації та здійснення інноваційної діяльності у підприємстві.

У процесі навчання здобувачі знайомляться із сутністю інновацій та інноваційної діяльності, сучасними теоретичними концепціями та законодавчо-нормативною базою інноваційної діяльності, тенденціями інноваційного розвитку, організаційними формами інноваційного підприємництва та інноваційної діяльності, методами та підходами пошуку, економічного обґрунтування, вибору, втілення інновацій на підприємстві, а також маркетингу інновацій у конкурентному середовищі, оцінювання інноваційної активності, виробляють та закріпляють навички використання інструментарію управління інноваційною діяльністю підприємства.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус