Основи економічної науки (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Михайляк Г. В.ЕКФ-11с, ЕКФ-12с, ЕКФ-13с, ЕКФ-14с, ЕКо-11с, ЕКо-12с, ЕКо-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКФ-11сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКФ-12сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКФ-13сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКФ-14сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКо-11сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКо-12сдоцент Михайляк Г. В.
ЕКо-13сдоцент Михайляк Г. В.

Опис курсу

Мета – забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів.

Завдання:

 • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом економічної теорії;
 • розкрити природу економічних проблем та господарської поведінки суб’єктів національної економіки;
 • сформувати уявлення про засади функціонування національної економіки та економічної системи;
 • розкрити систему визначників поведінки головних економічних суб’єктів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • понятійний апарат сучасної економічної теорії;
 • ключові відмінності в теоретичній спадщині представників різних напрямів економічної науки;
 • основні проблеми економічної організації суспільства;
 • роль та місце кожного із економічних суб’єктів у сучасній системі господарювання

вміти:

 • аналізувати національну економіку як цілісну систему з усіма її взаємозв’язками з іншими проявами людської життєдіяльності;
 • досліджувати структуру та ефективність функціонування товарних та фінансових ринків, ринків факторів виробництва;
 • моделювати поведінку споживачів за різних станів зовнішнього середовища;
 • прогнозувати господарські рішення фірм;
 • аналізувати поведінку державних інституцій та економічну політику

Рекомендована література

osnovy-ekonomichnoji-nauky_2010