Михайляк Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Динаміка сукупних видатків в економіці України, стан зовнішньої торгівлі України, міжнародні інвестиції.

Курси

Публікації

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник у 2 кн. // За ред. С.Панчишина, і П.Островерха. К.: Знання, 2013.(у співавторстві).

2.Михайляк Г.В. Збільшення споживчих видатків як умова стабільного зростання економіки України. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Інтереко. За ред. С.М. Панчишина. Спецвипуск № 17 – Львів:, 2008. – С. 228 – 234. – 0,6/0,3 др. арк.

3. Михайляк Г.В. Збільшення інвестиційних видатків як умова стабільного зростання економіки України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 39(1). – 2008. – С. 3 – 5. – 0,3 др. арк.

4.Панчишин С.М., Михайляк Г.В. Вплив світової фінансової кризи на сукупні видатки в економіці України. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Інтереко. За ред. С.М. Панчишина. Спецвипуск № 20 – Львів:, 2009. – С. 180 – 183. – 0,3/0,15 др. арк.

5.Михайляк Г.В., Михайляк І.В. Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України. Вісник Львівського університету. Спецвипуск № 21 – Львів:, 2010. – С. 436 – 445. – 0,4/0,2 др. арк.

6.Михайляк Г.В. Вплив світової фінансової кризи на доходи і видатки домогосподарств України // Міжнародна наукова конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях” – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.– 0,15 др. арк.

Біографія

Народилася у м. Городок  Львівської обл. (5.05.1980р.). 1997-2002рр. – навчалася у Львівському національному університеті (Економічний факультет, кафедра фінансів та кредиту). З 2002 по 2005рр. навчалася  в аспірантурі.

У 2006р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Макроекономічний аналіз сукупних видатків в Україні). З березня 2006р. – асистент кафедри економічної теорії, а з 2008р. – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського університету.

Розклад