Пакети прикладних програм обробки статистичних даних (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516ЕКю-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКю-11с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Пакети прикладних програм в обробці статистичних даних” є формування у студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань, навичок роботи з пакетами прикладних програм для обробки статистичних даних 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Пакети прикладних програм в обробці статистичних даних ” є надати базові знання, що необхідні для статистичного аналізу соціальних явищ (процесів); формування знань, умінь і навиків щодо роботи з VBA, MуSQL та PYTHON та їхніми об’єктами для програмування необхідних команд статистичного аналізу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • принципи програмування на VBA;
  • MуSQL як система управління базами даних;
  • основні структури даних для PYTHON (вектори, матриці), оболонку інтерпритатора bpython;

вміти :    завантажувати дані із різних джерел, формувати з них базу даних для аналізу,  прописувати та виконувати елементи статистичного аналізу на сформованих даних

Рекомендована література

  1. Object Oriented Programming [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://python.swaroopch.com/oop.html
  2. SQL Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/sql
  3. Програмування на мові Python [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/pythonukr/

Матеріали

Всі матеріали для вивчення курсу доступні на платформі дистанційного навчання

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=665

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус