Платіжні системи

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Ковалюк А. О.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61сдоцент Ковалюк А. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

навчальна дисципліна має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з принципами безготівкових розрахунків, забезпечить вивчення та класифікацію платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток. Серед основних проблемних питань дисципліни: платіжні системи, системи масових платежів, міжнародні платіжні системи, безпека розрахунків, електронна комерція, еволюція грошей та їхнє майбутнє, нові форми грошей.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність платіжної системи, її структурну побудову, складові, елементи, суб’єкти функціонування; платіжні інструменти та їх види; банківські пластикові картки; технологічну інфраструктуру платіжних систем, схеми проходження інформації електронними платіжними системами, засоби опрацювання даних та телекомунікації; заходи інформаційної безпеки платіжних систем, основні поняття про створення системи захисту, відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації; суть та правові основи системи електронних платежів, методологію розробки платіжних систем; зарубіжні платіжні системи, такі як СВІФТ; класифікацію платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток; основних учасників карткових розрахунків; розвиток та вдосконалення платіжних систем в Україні.

  • вміти:

визначати складові платіжних систем, їх учасників; класифікувати платіжні системи відповідно до їхніх типів; організовувати розрахунки: на чистій основі і на валовій основі; визначати схеми проходження інформації електронною платіжною системою, визначати засоби обробки даних, обладнання системи масових платежів; організовувати експлуатацію електронних платіжних систем; визначати відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації; розробляти платіжну систему за допомогою наявних потреб, цілей, специфіки платіжної системи; проводити розрахункові операції та технологію розрахунків у платіжних системах “Фед Уайр”, СВІФТ; аналізувати роботу системи електронних платежів НБУ її шляхи удосконалення; виокремлювати основних учасників карткових розрахунків; орієнтуватися в перспективах удосконалення платіжних систем в Україні.