Платіжні системи і технології (освітньо-наукова програма “Фінанси і кредит”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Вишивана Б. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Семестр: 11

Викладач: Вишивана Богдана Михайлівна

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Метою вивчення навчальної дисципліни “Платіжні системи і технології” є засвоєння теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування платіжних систем, надання платіжних послуг.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • суть, структуру, види, учасників і правову основу діяльності платіжних систем,
 • поняття, класифікацію та реквізити платіжних інструментів, технології їх застосування;
 • поняття, різновиди та методи управління ризиками та особливості реалізації політики безпеки платіжних систем;
 • специфіку проведення міжбанківських, внутрішньобанківських розрахунків, можливості систем дистанційного банківського обслуговування клієнтів, різновиди та специфіку роботи систем масових платежів.

 вміти:

 • класифікувати, обгрунтовувати доцільність використання платіжних систем відповідно до конкретних платіжних потреб;
 • використовувати різні типи платіжних інструментів під час проведення безготівкових розрахунків;
 • виявляти ризики та використовувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності платіжних систем;
 • проводити платіжні операції через внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи різних видів, використовуючи інноваційні платіжні технології.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001р. № 2346-ІІІ.
 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-XIV зі змінами
 3. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 526 с.
 4. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Сталий розвиток інновацій, кешлес та фінграмотність. Національний банк України. Липень 2020. 49 с.
 5. Положення про порядок реєстрації платіжних систем,учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затв. Постановою Правління НБУ04.02.2014 р. № 43 зі змінами
 6. Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 28.11.2014 р. № 755 зі змінами
 7. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затв. Постановою Правління НБУ 16.08.2006 р. № 320 зі змінами
 8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. Постановою Правління НБУ 21.01.2004 р. № 22 зі змінами
 9. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затв. Постановою Правління НБУ 05.11.2014  № 705 зі змінами
 10. Положення про електронні гроші в Україні, затв. Постановою Правління НБУ 04.11.2010 р. №481 зі змінами.
 11. Правила Системи електронних платежів Національного банку України, затв. Рішенням Ради Платіжної організації СЕП НБУ, протокол від 13.07.2017 р. № 1 зі змінами
 12. Правила Національної платіжної системи “Український платіжний простір”, затв. Рішенням Ради Платіжної організації НПС “Український платіжний простір”, протокол від 07.06.2013 № 213/2013 зі змінами
 13. Методичні рекомендації з управління ризиками в платіжних системах. 
 14. Payment aspects of financial inclusion in the fintech era. Committee on Payments and Market Infrastructures. World Bank Group. April 2020. 74 p.

Силабус:

Завантажити силабус