Вишивана Богдана Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-90

Електронна пошта: bohdana.vyshyvana@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • платіжно-розрахункові системи в економіці України;
 • грошово-кредитне регулювання економіки.

Курси

Вибрані публікації

Наукові статті:

Навчальні посібники та підручники:

 • Фінанси в трансформаційній економіці України: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 614 с.
 • Гроші та кредит: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 408 с.
 • Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 420 с.
 • Банківська система: навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 510 с.
 • Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 556 с.
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; за ред. д-ра екон.наук, проф. М.І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 526 с.
 • Банківська система: підручник / [М. Крупка, Є. Андрущак, Н. Пайтра, та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Крупки. – 2-ге вид., переробл. і доповн. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 524 с.

Біографія

2003 р. – закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.

2003–2006 рр. – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 р. – рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

2006 р. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2009 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Методичні матеріали

 

 1. Вишивана Б.М. Платіжні системи і технології: Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” освітньо-наукової програми “Фінанси і кредит”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 25 с. Методичні вказівки_Платіжні системи і технології_ОНП_2022
 2. Вишивана Б.М. Гроші і кредит: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 30 с. Методичні вказівки_Гроші і кредит_2023
 3. Вишивана Б.М. Гроші і кредит: Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 35 с. Методичні вказівки_Гроші і кредит_курсова робота
 4. Вишивана Б.М. Платіжні системи і технології: Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” освітньо-професійної програми “Фінанси та інноваційно-інвестиційні технології”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 23 с. Методичні вказівки_Платіжні системи і технології_ОПП_2024

Розклад