Вишивана Богдана Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-90

Електронна пошта: bohdana.vyshyvana@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • платіжно-розрахункові системи в економіці України;
  • грошово-кредитне регулювання економіки.

Курси

Вибрані публікації

Наукові статті:

Навчальні посібники та підручники:

  • Фінанси в трансформаційній економіці України: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 614 с.
  • Гроші та кредит: навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 408 с.
  • Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 420 с.
  • Банківська система: навч. посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 510 с.
  • Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 556 с.
  • Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; за ред. д-ра екон.наук, проф. М.І. Крупки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 526 с.

Біографія

2003 р. – закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.

2003–2006 рр. – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 р. – рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

2006 р. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2009 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад