Податкова система і статистика оподаткування

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Марець О. Р.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сдоцент Марець О. Р.

Опис курсу

Податки та податкова звітність – невід’ємна частина господарського життя країни. Особливістю чинної нині податкової системи є велика кількість нормативних актів та висока інтенсивність зміни податкового поля. Це зумовлює необхідність набуття навичок орієнтуватись у податковому законодавстві, щоб правильно обчислювати податки та заповнювати звітність. На макроекономічному рівні сукупність податків є наповненням державного бюджету. Вміння аналізувати макроекономічні пропорції та виявляти закономірності за допомогою статистичних методів необхідне для прийняття рішень.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення 7.12.1984 року № 8073-X, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
 4. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-VI, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
 5. Порядок обліку платників податків і зборів, затв. наказом Мінфін України від 09.12.2011

№ 1588.

Додаткова література:

 1. Наказ МФУ від 21.10.2015 № 911 «Про затвердження Порядку формування Реєстру

великих платників податків».

 1. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22.05.03 р.

№ 851-ІV.

 1. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів. Наказ Мінфіну від

09.12.2011 № 1588.

 1. Закон України від 16.07.99 р. № 996 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
 2. Єдина база податкових знань <https://zir.tax.gov.ua/>

Інтернет-джерела:

  1. tax.gov.ua — Державна податкова служба України. Офіційний портал.
  2. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a — Всі документи бази даних “Законодавство України”.
  3. http://sfs.gov.ua/ — Державна фіскальна служба України. Офіційний портал
  4. https://mof.gov.ua/uk — Міністерство фінансів України.
  5. https://rp.gov.ua/home/ — Рахункова палата України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус