ПОДАТКОВА ДІАГНОСТИКА І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Замасло О. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Податкова діагностика і контроль на підприємстві Анотація Замасло ОТ

Розвиток ринкових відносин в економіці України й формування конкурентного середовища об’єктивно вимагають впровадження нових підходів до управління податковими витратами на підприємстві. В сучасних умовах першочергового значення набуває впровадження в діяльність підприємств податкового планування – системи заходів підприємства, спрямованої на максимальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • теоретичні основи, науково-поняттєвий та категорійний апарат податкової діагностики, планування і контролю на підприємстві;
 • сучасні принципи та методи, види та етапи податкового планування;
 • методи податкового контролю;
 • методику обґрунтування господарських рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків.
 • вміти:
 • обґрунтовувати господарські рішення з врахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків;
 • складати проекти податкового планування за різними податками та зборами;
 • розраховувати показники податкового навантаження на підприємство;
 • контролювати правильність нарахування і сплати податкових платежів підприємства;
 • діагностувати податкові ризики по альтернативних проектах податкового планування;
 • складати податковий календар та податковий план з урахуванням здійсненних заходів податкового планування.

Матеріали

Податкова діагностика і контроль на підприємстві Анотація Замасло ОТ

Силабус:

Завантажити силабус