Податкові системи зарубіжних країн

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Грін О. В.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Грін О. В.
ЕКФМ-52сдоцент Грін О. В.
ЕКДМ-51сдоцент Грін О. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн» є ознайомлення студентів із структурою податкових систем окремих країн світу; основними видами податкових платежів, що справляються в таких країнах, та порядком їх нарахування та сплати; особливостями сучасних міжнародних податкових відносин тощо.

Завданням вивчення дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн» є: розглянути загальнотеоретичні засади організації податкових систем з різною економічною спрямованістю; вивчити структуру податкових систем зарубіжних країн світу; з’ясувати особливості справляння основних податкових платежів у різних країнах світу (непрямих податків, податку на прибуток корпорацій, прибуткового податку з громадян, місцевих податків і зборів тощо); визначити місце державного регулювання податкових систем у різних країнах світу; розкрити сутність міжнародних податкових відносин, а також з’ясувати призначення міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретико-прикладні аспекти організації та функціонування податкових систем країн світу;
 • особливості справляння основних бюджетоутворюючих податків і зборів у різних країнах світу;
 • принципи державного регулювання сфери оподаткування у різних країнах світу;
 • основи реалізації міжнародних податкових відносин в Україні та світі.

 вміти:

 • розуміти принципи організації податкових систем у різних країнах світу, підходи до побудови їх структури;
 • проводити порівняльну характеристику податкових систем зарубіжних країн та вітчизняної податкової системи;
 • виокремлювати позитивний досвід організації податкових систем різних країн світу і визначати напрями його адаптації в Україні;
 • виділяти чинники впливу на формування податкової системи у різних країнах світу, визначати їх наслідкові ефекти;
 • розробляти концептуальні засади формування та розвитку податкової системи держави.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. – К. : Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.
 2. Дорнберг Річард Міжнародне оподаткування. – пер. 2-го англ. вид. / Дорнберг Ричард. – К. : Абрис; Будапешт: СОІРІ, 1997. – 304 с. – табл.
 3. Якушик І.Д. Податки в країнах світу: довідник / Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. – К. : “МП Леся”, 2004. – 480 с.
 4. Офіційні інтернет-сайти податкових органів різних країн світу.