“Практична психологія” (спец.073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
414Гарасимлюк М. В.ЕКМ-28с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
414

Опис курсу

Дисципліна розкриває психологічні аспекти управлінських відносин, котрі функціонують у процесі міжособистісної і міжгрупової взаємодії людей, залучених у трудову діяльність. Її досягнення передбачає ознайомлення студентів з загальною парадигмою, концепціями та науковими школами у галузі психології управління та прийомами використання методичного інструментарію цієї галузі в практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Березовська Л.І., Юрков О.С. Психологія діяльності. Психологія праці як складова частина психології діяльності: навч.-методичний посібник. – Мукачево: МДУ, 2014. – с.10 – 23.
  2. Карамушка Л. М. Психологія управління: навч. посібник. – К.: Міленіум, 2003. – с.7 -39.
  3. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2003. – с.9 -54.
  4. Савельєва В.С. Психологія управління: Навчальний посібник. / В.С. Савельєва . – К.: В.Д. Професіонал, 2015. – с.6 -17.
  5. Сергієнко Л.П. Основи наукових досліджень у психології. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – с.36 – 61.
  6. Стадник В.В. Менеджмент: Підручник. Вид 2-ге. вип. доп. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2007. – с.8 -26.
  7. Юрков О.С. Психологія управління: Опорний конспект. / О.С. Юрков, Т.Ю. Бубряк. – Мукачево:МДУ, 2013. – с.3 -16.
  8. Юрков О.С. Психологія праці та інженерна психологія: Навчально-методичний посібник. – Мукачево: МДУ, 2012. – с.12 – 19

Матеріали

Мультимедійний пристрій, фліпчарт, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет

Силабус:

Завантажити силабус