Правові основи бізнесу (076 «Підприємництво та торгівля»)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Швець А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Мета та завдання курсу “Правові основи бізнесу”

Мета:

 • Ознайомити студентів з основними правовими аспектами ведення бізнесу в Україні.
 • Надати студентам знання та навички, необхідні для прийняття обґрунтованих правових рішень у сфері бізнесу.
 • Сформувати у студентів розуміння важливості дотримання законодавства для успішного ведення бізнесу.

Завдання:

 • Вивчити основні джерела господарського права України.
 • Ознайомитися з правовою базою організації та ведення бізнесу.
 • Вивчити правові аспекти різних видів бізнесової діяльності.
 • Ознайомитися з правовими аспектами договірних відносин у сфері бізнесу.
 • Вивчити правові аспекти трудових відносин.
 • Ознайомитися з правовими аспектами захисту інтелектуальної власності.
 • Вивчити порядок вирішення господарських спорів.
 • Розвинути у студентів навички аналізу правової інформації.
 • Навчити студентів застосовувати правові знання на практиці.

В результаті вивчення курсу “Правові основи бізнесу” студенти повинні:

 • Знати основні джерела господарського права України.
 • Розуміти правові основи організації та ведення бізнесу.
 • Вміти правильно оформлювати документи, необхідні для ведення бізнесу.
 • Вміти вести договірну роботу.
 • Знати порядок вирішення господарських спорів.
 • Вміти застосовувати правові знання на практиці.

Курс “Правові основи бізнесу” є важливою складовою підготовки фахівців для роботи в сфері бізнесу. Отримані знання та навички допоможуть студентам у майбутній професійній діяльності.

Силабус:

Завантажити силабус