Проектне фінансування

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

мета дисципліни: формування у студентів знань з методології та інструментарію організації проектного фінансування  на основі законодавства України з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень. Завдання дисципліни: сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою проектного фінансування.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • характерні ознаки проектного фінансування та складові його організації;
  • методику оцінювання інвестиційних проектів;
  • етапи та напрями передінвестиційних досліджень;
  • інструменти і методи управління інвестиційними проектами;
  • складові фінансового забезпечення інвестиційних проектів;
  • учасників ринку проектного фінансування та їхні функції.
  • вміти:
  • визначати об’єкти проектного фінансування, оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів, методи і форми фінансування проектів;
  • організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проектів;

оцінювати можливості участі банку у фінансування інвестиційних проектів, фінансові інструменти, інвестиційні проекти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно та майнові права, ризики проектного фінансування та інструменти управління ними.