Прикладна обчислювальна економіка

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Зомчак Л. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКк-42сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Обчислювальні методи мають вирішальне значення для застосування в економіці та за її межами. Це варіюється від економічного моделювання до прикладної економіки, економетрики, фінансів та науки про дані. Цей курс має на меті дати широкий огляд методів, прийомів та застосувань обчислювальних технік в економіці. Він передбачає програмування мовою програмування загального призначення і демонструє, як реалізуються обчислювальні методи в економіці. Це дозволяє студентам отримати досвід роботи з застосуваннями обчислювальних методів загалом і з мовою програмування, яка використовується в курсі (Python), зокрема. Хоча економічне застосування складних методів, таких як машинне навчання, агентне моделювання, мікроеконометрія та обробка природної мови, базове у цьому курсі курсу, він дасть студентам базове розуміння і хорошу відправну точку для подальшого навчання в цих галузях.

Силабус:

Завантажити силабус