Прикладні системи штучного інтелекту (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Мельник Б. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Прикладні системи штучного інтелекту” є сформувати у студентів знання щодо основ методів та інструментів систем штучного інтелекту, набути навички їх використання для розв’язання прикладних задач.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати і розуміти:

 • теоретичні основи створення інформаційних систем штучного інтелекту;
 • функціональні обов’язки працівників та керівників із розробки інформаційних систем штучного інтелекту;
 • як автоматизувати розв’язання нових задач за допомогою систем штучного інтелекту;
 • як оцінити ефективність функціювання систем штучного інтелекту, удосконалити їх і розвивати;

вміти:

 • використовувати сучасні програмні засоби для розробки систем штучного інтелекту;
 • використовувати сучасні технології при використанні систем штучного інтелекту.

Рекомендована література

Основна:

 1. Булгакова О.С., Зосімов В.В., Поздєєв В.О. Методи та системи штучного інтелекту: теорія та практика : навч. посібник. Херсон : Олді-Плюс, 2020.
 2. Ткаченко Р.О. … [та ін.]. Засоби штучного інтелекту : навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.
 3. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Системи штучного інтелекту : навч. посібник. Львів: Магнолія-2006, 2021.
 4. Рассел С. Сумісний з людиною. Штучний інтелект і проблема контролю. Київ : BookChef : [Форс Україна], 2019.

Додаткова:

 1. Ямпольський Л. С., Ткач Б.П., Лісовиченко О.І. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : підручник. Київ: Персонал, 2011.
 2. Stuart R., Norvig Р. Artificial Intelligence: A Modern Approach 3rd Edition, 2012.
 3. Бойко Н.І., Вовк О.Б., Шаховська Н.Б., Мельникова Н.І., Кривенчук Ю.П. Людино-машинна взаємодія в системах штучного інтелекту : навч. посібник. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2018.

Силабус:

Завантажити силабус