Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Данилевич Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб  розвинути здібності і практичні навики студентів  питань психології бізнесу, лідерства та комунікацій, вивчення психології особистості бізнесмена та управлінця,  основ ділового спілкування та принципів ведення ділових переговорів; оволодіння знаннями з етики бізнесу та лідерства, вивчення психотехнологій та технік особистої роботи бізнесмена та лідера.

 

Результати навчання:

 

 • Знати:
  • предмет і методологію бізнесу та лідерства;
  • психологію особистості бізнесмена та лідера;
  • психологію ділового спілкування;
  • етику в бізнесі та управлінні;
  • психотехнології в психології бізнесу та лідерства;
  • психологію бізнесу і комунікацій;
  • техніки особистої роботи бізнесмена та лідера.

  Вміти:

  • застосовувати методологію системного підходу до розгляду лідерства в бізнесі;
  • виявляти закономірності становлення й розвитку лідерства;
  • формувати когнітивні уміння та навички щодо пізнання психології лідерства в бізнесі та визначення адекватних методів психологічної роботи з нею;
  • використовувати практичні навички психологічних механізмів впливу з метою формування позитивних якостей лідера.
  • здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації;
  • обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу;
  • формувати власний імідж шляхом цілеспрямованого використання мовної культури, культури зовнішності, невербальних засобів, аксесуарів;
  • визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку свого стилю керування бізнесом.

Силабус:

Завантажити силабус