Регіональна економіка і екологія (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Оробчук М. Г.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Предмет і завдання дисципліни «Регіональна економіка». Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил. Економічне районування та територіальна організація господарства. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики, механізми її реалізації. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний та трудоресурсний потенціал України. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України. Предмет наукової дисципліни «Екологія». Наукові основи раціонального природокористування та охорони довкілля. Управління природокористуванням та правовий захист довкілля. Екологічний моніторинг, система екологічної інформації. Економічний механізм раціонального природокористування. Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів. Міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил;
 • основи економічного районування та територіальної організації виробництва;
 • суть та механізми реалізації регіональної економічної політики;
 • сучасний економічний стан країни та її регіонів їх природний, ресурсний, трудовий потенціал;
 • екологічну ситуацію в світі та в Україні, основи раціональної взаємодії суспільства і природи, головні екологічні поняття і закони;
 • напрями реалізації природоохоронної політики (екологічний моніторинг та експертиза);
 • методику розрахунку економічної ефективності природоохоронних витрат;
 • дію економічного механізму захисту довкілля;
 • основи міжнародного екологічного співробітництва;
 • вміти:
 • проаналізувати економічний стан країни та її регіонів, зокрема ефективність регіональної спеціалізації та міжрегіональної кооперації, міжнародної інтеграції;
 • обґрунтувати заходи по вирівнюванню соціально-економічного розвитку регіонів країни, забезпеченню їх сталого розвитку, налагодженню ефективного міжнародного співробітництва;
 • розрахувати економічну ефективність природоохоронних заходів та обґрунтувати необхідність їх проведення, зокрема на основі застосування економічного механізму захисту довкілля, розвитку міжнародного екологічного співробітництва.