Реструктуризація банку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Ковалюк А. О.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61сдоцент Ковалюк А. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

на сучасному етапі розвитку ринкових відносин щораз частіше виникають умови для ефективного використання реструктуризації як одного зі шляхів оздоровлення економіки. Свідченням цього є вітчизняна і зарубіжна практика господарювання, де реструктуризаційні процеси в економіці є логічним, невідворотним явищем. І найперше ці процеси відбуваються у банківській сфері, бо вона є найуразливішою в національній економіці: світова криза, зазвичай, спочатку паралізує діяльність банківських установ, позбавляє їх ліквідності, а тому швидка реалізація антикризових заходів і реструктуризація банків є правильним шляхом до оздоровлення економіки загалом. У державі реструктуризаційні процеси у банківництві потребують особливого осмислення, що випливає із специфіки формування і функціонування банківського сектора економіки.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність поняття реструктуризації банків; концепційну схему реалізації фінансового механізму регулювання реструктуризації банків в Україні; фінансові методи реструктуризації банків та визначити особливості їхніх застосувань; алгоритм процесу реструктуризації проблемного банку; нормативно-правові акти і методичні рекомендації з реструктуризації комерційних банків; заходи з удосконалення реструктуризаційних процесів комерційних банків; ризики реструктуризаційних процесів у банківській сфері; напрями мінімізації фінансової нестабільності банківських установ України та розробити класифікацію ознак вартості банку; зарубіжний досвід фінансового регулювання реструктуризації комерційних банків з метою його застосування у вітчизняній практиці.

  • вміти:

визначати сутність реструктуризації, її складових; класифікувати методи та заходи реструктуризації відповідно до видів; визначати кризовий стан банку, необхідні заходи щодо порятунку; визначати ризики реструктуризаційних процесів у банківській сфері; організовувати процес реструктуризації банку; визначати відповідальність суб’єктів реструктуризації; аналізувати роботу НБУ щодо удосконалення процесів реструктуризації банків; орієнтуватися в перспективах удосконалення реструктуризації банків в Україні.