Ринок фінансових послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Реверчук С. К.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Реверчук С. К.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовим інститутами. Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із сутністю, завданнями та функціями, які виконує фінансовий ринок; вивчити наукові засади побудови ринку фінансових послуг; надати майбутнім фахівцям навички визначення характерних ознак фінансових послуг на фінансовому ринку; сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого розв’язку практичних ситуативних завдань з надання фінансових послуг на фінансовому ринку.

 

Результати навчання:

  • знати:

суть та зміст ринку фінансових послуг; види ринків фінансових послуг; види фінансових послуг;

інфраструктуру ринку фінансових послуг; професійних учасників ринку фінансових послуг та особливості здійснення фінансового посередництва; ринок банківських металів та його фінансові послуги; ринок страхових послуг та його елементи; інформаційні та рейтингові системи на ринку фінансових послуг; фінансові послуги на ринку грошей, ринку нерухомості та інформаційному ринку; види ризиків на ринку фінансових послуг; особливості державного регулювання та саморегулювання на ринку фінансових послуг.

  • вміти:

орієнтуватися в нових для України і різноманітних поняттях ринку фінансових послуг; проводити фінансові розрахунки; проводити оцінку та прогнозування фінансового ринку за допомогою спеціальних методів; самостійно здійснювати аналіз та приймати інвестиційні рішення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус