Соціологія бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Данилевич Н. М.ЕКЕ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКЕ-41сдоцент Данилевич Н. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія бізнесу» є формування цілісного уявлення у студента про методологією та методикою соціологічного дослідження бізнесу; визначити роль соціології бізнесу у створенні позитивного іміджу компанії; використовуючи соціологічні методи дослідження.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціологія бізнесу” є:

  • ознайомити студентів із соціально-економічні передумови виникнення соціології бізнесу;
  • з’ясувати соціально-економічні функції бізнесу, бізнес в Україні;
  • розкрити особливостіз агальносоціологічних методів дослідження та їх застосування в соціології бізнесу

Рекомендована література

 

  1. Дворецька Г. В. Соціологія праці : навч.посібник / Г. В. Дворецька. – К. : КНЕУ, 2001. – 244 с.
  2. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посібник / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – 226 с.
  3. Лукашевич М. Соціологія економіки : Підручник для ВНЗ / М. Лукашевич. – К. : Каравела, 2005. – 288 с.
  4. Матвєєв С.О. Економічна соціологія: Підручник. / С.О. Матвєєв, Л.І. Лясота. – Суми : Університетська книга, 2006. – 184 с.
  5. Петюх В. М. Ринок праці : Навч.-метод. посібник / В. М. Петюх. К. : ВЦ “Академія”, 2000. – 128 с.

 

Матеріали

Соціологія бізнесу (короткий опис курсу)