Статистичні методи оцінювання економічного ризику (Ект)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Вдовин М. Л.ЕКт-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ЕКт-31сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Курс “Статистичні методи оцінювання економічного ризику” охоплює систему статистичних показників оцінки економічного ризику, класифікацію видів ризиків, а також способи управління ризиком. Велика увага надається методології та інформаційній базі, необхідній для визначення основних показників оцінки ризику в різних сферах економічної діяльності.

Рекомендована література

  1. Артим-Дрогомирецька З.Б.  Економічний ризик: практикум /Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
  2. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. –Харків: Промарт, 2015. – 300 с.
  3. Вдовин М.Л. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу: монографія / М.Л. Вдовин Л.Г. Данилюк Л.І. Лелик, І.М. Березяк, С.М. Мельник. – Львів.: В-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.
  4. Вітлінський В. В., Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб./  Вітлінський В. В., Маханець Л. Л.— К.: КНЕУ, 2007. — 432 с.

Матеріали

РИЗИК

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму