Статистичні методи оцінювання економічного ризику

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Вдовин М. Л.ЕКт-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКт-31сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Курс “Статистичні методи оцінювання економічного ризику” охоплює систему статистичних показників оцінки економічного ризику, класифікацію видів ризиків, а також способи управління ризиком. Велика увага надається методології та інформаційній базі, необхідній для визначення основних показників оцінки ризику в різних сферах економічної діяльності.

Рекомендована література

 

  1. Артим-Дрогомирецька З.Б.,  Романич І.Б. Економічний ризик: практикум .  Львів : Видавництво Тараса Сороки. 2008.  186 с.

  2.      Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. Харків: Промарт, 2015. 300 с.

  3.      Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.]. Київ: Алерта, 2016. 280 с.

  4.      Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ. 2000.  292 с

  5.      Вітлінський В. В., Маханець Л. Л. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посіб Київ: КНЕУ, 2007. 432 с.

  6.      Матковський С. О. Cтатистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин.  Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 344 с.

  7.      Методологія наукових досліджень у статистиці: навч. посіб. / [С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин]. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2014. 378 с.

  8.      Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу: монографія / Вдовин М.Л. та інші. Львів.: В-во ННВК «АТБ». 2015. 248 с.

  9.      Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2011. 256 с.

  10.      Hopkin P. Fundamentals of Risk Management : understanding, evaluating and implementing effective risk management. 5nd Edition. New York : Kogan-Page. 2018

Матеріали

 1. Ризик _ анотація
 2.  Силабус на 2021-2022 н.р. Ryzyk_силабус 2021
 3. Розподіл балів

4. РИЗИК. Презентація курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус