Статистика населення (051 “Економіка”, спеціалізація – “ Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Матковський С. О.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Савка Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є: – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо статистичного оцінювання, аналізу та моделювання процесу відтворення населення;–вивченні основних методів і методик збору, оброблення та аналізу статистичної інформації щодо формування чисельності населення, його демографічного та соціальноекономічного складу, а також складових природного руху і міграції населення та побудови демографічних прогнозів.

Матеріали

Підсумкові тести

  • Статистика населення
    варіанти: 12

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус