Страхування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Плиса В. Й.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-35с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКФ-31сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФ-33сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФ-35сдоцент Рудик О. Р.
ЕКФ-34сдоцент Рудик О. Р.

Рекомендована література

  1. Цивільний кодекс України.
  2. Закон України “Про страхування”.
  3. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге видання, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2019. – 512с.
  4. Плиса В.Й. Страхування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.

Силабус

Завантажити силабус