Лідерство та групова динаміка (073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Данилевич Н. М.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41сдоцент Данилевич Н. М., доцент Данилевич Н. М.
ЕКМ-42сдоцент Данилевич Н. М., доцент Данилевич Н. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Лідерство і групова динаміка» є розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань  лідерства та групової динаміки, вивчення  особистості управлінця,  основ ділового спілкування та принципів ведення ділових переговорів; оволодіння знаннями з етики бізнесу та лідерства, вивчення технологій та технік особистої роботи лідера.

 

Результати навчання:

 

 • знати:
 • про сутності лідерства;
 • історії розвитку відповідних теорій лідерства їх переваги і недоліки;
 • особливості різних стилів лідерства;
 • передумови ефективного лідерського впливу;
 • про основні етапи формування команди;
 • ціннісні, критеріальні та поведінкові переваги партнера у діловому спілкуванні;
 • процеси внутрішньої динаміки команди при переході від одного етапу розвитку до іншого.
 • вміти:
 • здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації;
 • обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу;
 • формувати власний імідж шляхом цілеспрямованого використання мовної культури, культури зовнішності, невербальних засобів, аксесуарів;
 • визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку свого стилю керування командою;
 • визначати готовність колективу до формування команд;
 • визначати сфери спільних інтересів та цінності для побудови ефективних партнерських стосунків;
 • здійснювати оцінку ділових партнерів;
 • формувати та підтримувати довіру бізнес-партнерів;
 • вести дискусію й управляти аудиторією, уникати логічних помилок у суперечці й дискусії;
 • здійснювати ділові переговори з урахуванням особливостей комунікаційної ситуації,
 • етичних вимог та психологічних закономірностей переговорного процесу;
 • визначати заходи щодо підготовки публічного виступу;
 • здійснювати презентацію ділової інформації.

 

Силабус:

Завантажити силабус