Стратегічний маркетинг (075 Маркетинг)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Кузик О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324ЕКНМ-61сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Завдання дисципліни:

 • вивчення сутності й сфери стратегічного маркетингу;
 • ознайомлення студентів з методологічними основами стратегічного маркетингу;
 • вивчення змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства;
 • набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування маркетингових стратегій;
 • здобування практичних навичок управління діяльністю сучасної фірми на основі принципів стратегічного маркетингу;
 • здобування умінь у використанні інструментарію стратегічного маркетингу в плануванні й управлінні товарним портфелем підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні цілі фірми в ринковій економічній системі та способи їх досягнення;
 • місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом;
 • закономірності поведінки споживачів;
 • методи сегментації та види позиціонування;
 • найбільш поширені моделі управління портфелем бізнесу фірми;
 • сучасні стратегічні можливості та напрямки реального зростання діяльності фірми;
 • процедури здійснення систематичного і постійного аналізу потреб і вимог ключових груп споживачів з метою обґрунтування маркетингових стратегій вибору цільового ринку і стратегій позиціонування товарів;
 • сукупність та особливості маркетингових конкурентних стратегій.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати хід процесів у ринковій економіці, пов’язаних з виробництвом та споживанням товарів;
 • прогнозувати негативні та позитивні наслідки впливу різноманітних факторів на діяльність фірми;
 • визначати цільовий сегмент ринку та будувати позиційні схеми;
 • формувати портфель бізнесу фірми;
 • вибирати найбільш ефективні напрямки зростання фірми;
 • розробити концепцію ефективних товарів і послуг, що дадуть змогу підприємству обслуговувати обрані групи споживачів краще, ніж конкуренти, і забезпечувати підприємству стійкі конкурентні переваги;
 • розробляти маркетингові конкурентні стратегії.

Студенти повинні розуміти:

 • процедуру уточнення місії підприємства та визначення маркетингових цілей;
 • методологію й інструментарій маркетингового аналізу стратегічних позицій підприємства;
 • оцінювання споживчої цінності товару як ключового чинника стратегічного маркетингу;
 • значення інтегрування діяльності всіх структурних підрозділів і служб підприємства у сфері ефективного управління його конкурентоспроможністю в довготривалій перспективі;
 • особливості прийняття стратегічних рішень щодо товарної, збутової, цінової і комунікативної політики підприємства.

Рекомендована література

Кузик О. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія. Навчальний посібник / Олег Кузик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 240 с.

Матеріали

РобПрограма_СМ_Кузик

МетодПракт_СМ-Кузик-2020

МетодСамост_СМ-Кузик-2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус