Кузик Олег Володимирович

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: oleh.kuzyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Поведінка домогосподарств, маркетингові комунікації, засоби комунікацій у маркетинговій діяльності агробізнесу, стратегічний маркетинг на підприємствах, маркетинг у сфері послуг

Курси

Публікації

 • Kuzyk O. Internet Tools in Marketing Communications of Agribusinesses in Ukraine. Universal Journal of Agricultural Research. 2023. Vol. 11(2). Pp. 217-229. DOI: 10.13189/ujar.2023.110201. https://www.hrpub.org/download/20230330/UJAR1-10429147.pdf. (Scopus)
 • Kuzyk O. Strategic Directions of Marketing Communications of Agro-Industrial Enterprises in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2022. Vol. 2 No. 43. 78-84. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3685 (Web of Science).
 • Кузик О.В. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посіб. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2018. 338 с.
 • Кузик О. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія. Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 240 с.
 • Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 • Кузик О.В. Базові моделі комунікацій у маркетингу агропідприємств України. Стратегія економічного розвитку України. 2022. № 50. С.106-118. https://doi.org/10.33111/sedu.2022.50.106.118.
 • Кузик О.В. Маркетингові комунікації у диференціюванні й позиціонуванні українського агробізнесу. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6, № 3. С.6-14. DOI: 10.15276/mdt.6.3.2022.1.
 • Кузик О. В. Споживач у системі маркетингових комунікацій агробізнесу України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 23–28. DOI: 32702/2306-6814.2021.12.23
 • Майовець Є.Й., Кузик О.В. Інтегровані маркетингові комунікації в агробізнесі України. Вісник ХНУ: Економічні науки. 2021. №1. С.67-73. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-290-1-13. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-E%D0%9D-13.pdf.
 • Кузик О. В. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 47–53. DOI: 32702/2306-6792.2020.13-14.47.
 • Кузик О. В. Роль держави у маркетинговій комунікаційній діяльності аграрного сектора України. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 177–181. DOI: 32702/2306-6806.2020.4.177.
 • Кузик О. В. Інноваційне середовище комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 20–25. DOI: 32702/2306-6814.2019.11.20.
 • Кузик О. В. Управління маркетинговими комунікаціями в аграрному бізнесі України. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 37–41. DOI: 32702/2306-6806.2019.4.37.
 • Кузик О. В. Розвиток маркетингових комунікацій в аграрному бізнесі України. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 27–30. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4122&i=5.
 • Кузик О. В. Роль маркетингових комунікацій у подоланні актуальних проблем та викликів АПК України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 16–19. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2018/5.pdf.
 • Кузик О. В. Маркетингові комунікації як чинник поінформованості про сектор АПК України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 5. С. 273-277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_5_52.
 • Кузик О. В. Сучасні виклики маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. Львів: РВВ НЛТУ України. 2017. Вип.27(2). С.116-120. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2017/27_2/27.pdf.
 • Кузик О. В. Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький, 2016. №4 (238). Том.1. С.130–134.
 • Кузик О. В. Управління маркетинговими комунікаціями підприємствами агропромислового комплексу в Україні. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький, 2016. №1 (232). С.203–206.

Біографія


Народився у селі Підмихайлівці Рогатинського району Івано-Франківської області. У 2000 р. закінчив з відзнакою середню школу с. Васючин, Івано-Франківської області. Протягом 2000-2005 рр. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю економічна теорія, яку закінчив з відзнакою. З 2005 року працює на економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка на кафедрі економічної теорії. З 2011 року – доцент кафедри маркетингу ЛНУ імені Івана Франка

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад