Кузик Олег Володимирович

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: oleh.kuzyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Поведінка домогосподарств, маркетингові комунікації, засоби комунікацій у маркетинговій діяльності агробізнесу, стратегічний маркетинг на підприємствах, маркетинг у сфері послуг

Курси

Публікації

  • Кузик О.В. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посіб. / Олег Кузик. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – 338 с.
  • Кузик О. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія. Навчальний посібник / Олег Кузик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 240 с.
  • Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник / Євген Майовець, Олег Кузик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 192 с.
  • Кузик О. Роль держави у маркетинговій комунікаційній діяльності аграрного сектора України / Економіка та держава. Економічна наука. Київ: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава»», 2020. №4. С.177-181. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2020/31.pdf.
  • Кузик О. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств / Агросвіт. Київ: ТОВ «Редакція журналу «Агросвіт»», 2020. №13-14. С.47-53. URL:  http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2020/8.pdf.
  • Кузик О. Можливості мережі Інтернет в маркетингових комунікаціях агропідприємств України / Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (част.1): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30-31.01.2020 р.). Київ: МЦНіД, 2020. С.18-19. URL: http://www.mcnd.ltd.ua/material/2020/%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%201.pdf.
  • Кузик О. Управління маркетинговими комунікаціями підприємствами агропромислового комплексу в Україні / О. Кузик // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Хмельницький, 2016. – №1 (232). – С.203–206.
  • Кузик О. Етика в маркетингових комунікаціях / О.Кузик // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – №2, Т.1(222). – С.189–192.
  • Кузик О. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах / О.Кузик // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць; голов. ред. А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 130–135.

Біографія


Народився у селі Підмихайлівці Рогатинського району Івано-Франківської області. У 2000 р. закінчив з відзнакою середню школу с. Васючин, Івано-Франківської області. Протягом 2000-2005 рр. навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю економічна теорія, яку закінчив з відзнакою. З 2005 року працює на економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка на кафедрі економічної теорії. З 2011 року – доцент кафедри маркетингу ЛНУ імені Івана Франка

Методичні матеріали

Розклад