Створення та розвиток IT-продуктів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Зомчак Л. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКк-42сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

«Створення та розвиток IT-продуктів» — це всеукраїнський освітній
курс-стажування від IT-компанії Genesis на LMS-платформі. Курс створено у
форматі змішаного навчання для студентів українських ЗВО. У межах
навчання студенти отримають базові знання з продуктового IT,
підприємництва і продактменеджменту від практиків, а також компетенції
для перших кроків у продуктовій IT-компанії.

Мета курсу – оволодіння базовими компетентностями практика
продактменеджера: організація циклу розвитку продукту; організація
процесів у продуктовій команді; основи продуктового дизайну; основи
роботи з інструментами аналізу ринку та цільової аудиторії; основи
маркетингу в продуктовому ІТ; основи продуктової аналітики; основи роботи
з інструментами та практиками прийняття рішень в продуктових командах;
здатністю застосовувати набуті знання у практичній розробці ІТ-продукту;
здатністю працювати в команді; здатністю аналізувати ІТ-продукт за
системою Lean Canvas; вміти шукати ідеї та професійно
самовдосконалюватись; здатність працювати в групі при вирішенні
поставлених завдань, прислухатись до думок колективу під час виконання
командної роботи.

Рекомендована література

Базова література:

Створення на розвиток IT-продуктів https://genesis.theworkademy.com/uk/courses/course/3888

Маркетинг IT-продуктів https://genesis-marketing-course.theworkademy.com/uk/courses/course/3609

Войтко С.В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник для здобувачів ступеня магістра за технічними спеціальностями; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 199 с.

Горбаченко С. А. Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Одеса. НУ “ОЮА”, 2020. 263 с.

Приймак В. М. Управління проектами : навч. посібник. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. 459 с.

Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П Малик. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

Черчик Л. Проектний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. 184 с

Crawford, M., & Benedetto, A. D. (2015). New products management. McGraw-Hill.

Grillo, M. (2016). Production management. The Movie Business Book (pp. 223-243). Routledge.

Kittlaus, H. B., & Fricker, S. A. (2017). Software product management. Berlin: SpringerVerlag GmbH Germany, 298.

Stellman, A., & Greene, J. (2005). Applied software project management. ” O’Reilly Media, Inc.”.

 

Допоміжні джерела:

Дія. Освіта. https://osvita.diia.gov.ua/courses/stvorenna-ta-rozvitok-it-produktiv

Зелена книга. Сфера продуктовий IT-компаній та стартапів. https://cdn.regulation.gov.ua/aa/8a/75/59/regulation.gov.ua_IT-product-companies-startups_web.pdf

OpenProj – Project Management. Електронний ресурс. URL:  https://sourceforge.net/projects/openproj/

Силабус:

Завантажити силабус