Сучасні Веб-технології обліку і консалтингу (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Пелех У. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«СУЧАСНІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ І КОНСАЛТИНГУ»

Анотація дисципліни

Семестр:6

Викладач: к.е.н., доцент Пелех Уляна Василівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Основною метою курсу «Сучасні Веб-технології» є одержання студентами знань та умінь у сфері сучасних веб-технологій та їх застосуванні в обліку та консалтингу.

Курс «Сучасні Веб-технології обліку і консалтингу» призначений для студентів спеціальності «Облік і оподаткування», які прагнуть розширити свої знання та навички у сфері застосування інструментів веб-технологій у  середовищі обліку та консалтингу. Студенти вивчатимуть основи застосування веб-технологій для роботи з електронними таблицями; використання хмарних сервісів для зберігання облікових даних, візуалізацію фінансової інформації та безпеку даних в онлайн середовищі. У курсі акцентовано увагу на використанні веб-технологій у процесі розробки  та застосування консалтингових стратегій і  проектів, взаємодії з клієнтами у процесі надання консалтингових послуг.

Перелік тем:

  1. Консалтингові послуги в обліку і оподаткування: поняття, закономірності і тенденції розвитку
  2. Сучасні технології веб-середовища обліку і консалтингу
  3. Хмарні сервіси та їх застосування в обліку і консалтингу
  4. Електронні таблиці в обліку і консалтингу
  5. Візуалізація фінансової інформації в обліку і консалтингу
  6. Розробка та впровадження консалтингових стратегій та проектів з використання веб-технологій
  7. Безпека фінансової інформації в умовах впровадження веб-технологій обліку і консалтингу
  8. Застосування веб-технологій для складання і подання звітності