Пелех Уляна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239 -40- 24

Електронна пошта: ulyana.pelekh@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження регулювання процентних ставок, теорія і практика бухгалтерського обліку, фінансова та консолідована фінансова звітність підприємств, діджиталізація бухгалтерського обліку.

Курси

Публікації

 1. Пелех У.В. Обліково-аналітичне забезпечення реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. Економіка та суспільство. №39. 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-36
 2. Тенюх З.І., Пелех У.В. Діджиталізація бухгалтерського обліку в Україні: стан та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. №41. 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-66
 3. Nataliia Semenyshena, Oksana Radchenko, Nadiia Khocha, Ulyana Pelekh Development of the institutional accounting for the needs of financial regulation: experience in the agricultural sector of Ukraine.Independent Journal of Management & Production. 2021. N. 12(6). P. S702-S720. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1760 (WoS)
 4. Svitlana Y. Korol , Olena I. Nykyforuk, Ulyana V. Pelekh, Nataliia S. Barabash, Olha M. Romashko Transfer Pricing Documentation: Globalization and Regional Optimization. Universal Journal of Accounting and Finance, Vol. 10, No. 1, pp. 219 – 230, 2022. DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100123
 5. Пелех У.В., Тенюх З.І., Хоча Н.В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. № 4. С. 168-175. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-168-175.
 6. Пелех У.В. Шляхи ІТ трансформації бухгалтерського обліку в умовах епідеміологічних загроз. Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів: матеріали Міжнародного кругового столу., 28 травня 2021 р. Том 1. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 243-244.
 7. Ulyana V. Pelekh, Nadiia V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 2020. Volume 10, Issue 1. P. 197-208. URL: http://growingscience.com/msl/Vol10/Vol10Issue1.html
 8. Shvets,  V., Pelehk, U. Perspektives of application of the Polish-Ukrainian historical heritage experience  in banking sektor. Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-UkrainianCooperation : Publication of the Scientific Papers  of the InternationalScientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2018. P.217-238.
 9. Струк Н.С., Пелех У.В. Система монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України : монографія. Дрогобич : «Посвіт», 2018. 280 с.
 10. Цікало Є. І., Пелех У. В. Обліково-інформаційна нечіткість в прийнятті і реалізації рішень за господарськими  операціями. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз  і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ІV Міжнар.наук.-практ. конф. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 155-156.
 11. Пелех У. Оцінювання впливу процентної політики НБУ на діяльність суб’єктів господарювання в Україні. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук : колективна монографія / за заг. ред. О.Ковалюка, В. Швеця. Львів, 2017. С. 334-351.
 12. Global experience of interest rates regulation and possibilities of its application in Ukraine. Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Сollection of Abstracts of the International Research and Practical Conference. Warsaw, 2017. P 141 – 142.
 13. Пелех У. В. Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4051.
 14. Пелех У.В. Еволюційний підхід до з’ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці. Інвестиції: практика та досвід. № 6. Київ, 2015. С.86–91.
 15. Пелех У.В. Концептуальні напрями регулювання процентних ставок у нестабільній економіці країни. Науковий журнал «Економічний форум». № 3. С. 53-61.
 16. Pelekh U.Regulation algorithm of money market interest rates in Ukraine’s economy. International Journal of Economics and Society. Volume 1. Issue 4. P. 121 – 126.
 17. Пелех У.В. Оцінка взаємозвязку облікової ставки Національного банку України та основних монетарних та макроекономічних показників. Формування ринкової економіки в Україні. 2014. Вип. 33. Ч. 2. С. 83-88.

Біографія

ПЕЛЕХ Уляна Василівна народилась  у м.Львів. У 1996 році закінчила Львівську середню школу № 64. З 1996 по 2001 р навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З листопада 2001 року по листопад 2003 року та з листопада 2006 по листопад 2007 року навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У травні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому ринку України». Науковий керівник – доцент Струк Н.С. У червні 2017 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Асистент кафедри обліку і аудиту з 2003 року.

Доцент кафедри обліку і аудиту 3 2018 року.

У 2020 році пройшла міжнародне наукове стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Академічна доброчесність» на базі університету UKSW (Варшава, Польща).

Автор понад 40 наукових праць. Та 5 науково-методичних праць (3 у співавторстві).

Має досвід викладання лекційних курсів з таких дисциплін: бухгалтерський облік, консолідація фінансової звітності, фінансовий облік, облік зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік курсів:

 1. Бухгалтерський облік;
 2. Фінансовий облік;
 3. Звітність підприємств;
 4. Консолідація фінансової звітності;
 5. Фінансовий облік і аналіз фінансової звітності.

Нагороди

05.08.2020 p. Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

06.11.2020 p. Certyficat Stazu naukowego w Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego UKSW, Warszawa (Poland) «Академічна доброчесність » на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава (Польща). «Uczciwosc akademicka» 28 wrzesnia- 06 listopada 2020r

01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. – сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Пелех У. _виклад майстерність

15.06.2021 р. – 25.06.2021 р.  – сертифікат про проходження тренінгу для викладачів «ODOO/BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом»

Методичні матеріали

Розклад