Пелех Уляна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження регулювання процентних ставок, теорія і практика бухгалтерського обліку.

Курси

Публікації

1. Pelekh U. The features of the application mechanism of state regulation the interest rates of money market in Ukraine / U. Pelekh // Europaische Fachhochschule. – 2012. – №1. – Р. 511-513
2. Пелех У. В. Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні [Електронний ресурс] / У. В. Пелех // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4051.
3. Пелех У.В. Еволюційний підхід до з’ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці / У.В. Пелех // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід» № 6. – Київ, 2015. – с.86–91.
4. Пелех У.В. Концептуальні напрями регулювання процентних ставок у нестабільній економіці країни / У.В. Пелех // Науковий журнал «Економічний форум». – 2015. – № 3. – С. 53-61.
5. Pelekh U.Regulation algorithm of money market interest rates in Ukraine’s economy / U. Pelekh // International Journal of Economics and Society. – 2015. – Volume 1. – Issue 4. – p. 121 – 126.

Біографія

ПЕЛЕХ Уляна Василівна народилась 1979 року у м.Львів. У 1996 році закінчила Львівську середню школу № 64.
З 1996 по 2001 р навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
З листопада 2001 року по листопад 2003 року та з листопада 2006 по листопад 2007 року навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У травні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому ринку України». Науковий керівник – доцент Струк Н.С. У червні 2017 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
Асистент кафедри обліку і аудиту з 2003 року. Викладацькій діяльності передував стаж практичної (бухгалтерської) роботи більше двох років на приватному підприємстві. Автор понад 40 наукових праць. Та 5 науково-методичних праць (3 у співавторстві).
Має досвід викладання лекційних курсів з таких дисциплін: фінансовий облік, облік зовнішньоекономічної діяльності.
Перелік курсів:
1. Бухгалтерський облік;
2. Фінансовий облік;
3. Звітність підприємств.

Розклад