Пелех Уляна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 -40- 24

Електронна пошта: ulyana.pelekh@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження регулювання процентних ставок, теорія і практика бухгалтерського обліку, фінансова та консолідована фінансова звітність підприємств, діджиталізація бухгалтерського обліку.

Курси

Публікації

 1. Пелех У., Тенюх З. Вплив цифровізації на облік та звітність підприємства: переваги, виклики та стратегії впровадження. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2024. 328 (2). С.419-424 https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/137
 2. Хоча Н.В., Тенюх З.І., Пелех У.В. Технології штучного інтелекту (ШІ) в управлінському обліку. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Випуск 39/2023. https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/951/850  
 3. Пелех У.В. Обліково-аналітичне забезпечення реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. Економіка та суспільство. №39. 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-36
 4. Тенюх З.І., Пелех У.В. Діджиталізація бухгалтерського обліку в Україні: стан та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. №41. 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-66
 5. Nataliia Semenyshena, Oksana Radchenko, Nadiia Khocha, Ulyana Pelekh Development of the institutional accounting for the needs of financial regulation: experience in the agricultural sector of Ukraine.Independent Journal of Management & Production. 2021. N. 12(6). P. S702-S720. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1760 (WoS)
 6. Svitlana Y. Korol , Olena I. Nykyforuk, Ulyana V. Pelekh, Nataliia S. Barabash, Olha M. Romashko Transfer Pricing Documentation: Globalization and Regional Optimization. Universal Journal of Accounting and Finance, Vol. 10, No. 1, pp. 219 – 230, 2022. DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100123
 7. Пелех У.В., Тенюх З.І., Хоча Н.В. Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Бізнес Інформ. 2021. № 4. С. 168-175. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-168-175.
 8. Пелех У.В. Шляхи ІТ трансформації бухгалтерського обліку в умовах епідеміологічних загроз. Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів: матеріали Міжнародного кругового столу., 28 травня 2021 р. Том 1. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 243-244.
 9. Ulyana V. Pelekh, Nadiia V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 2020. Volume 10, Issue 1. P. 197-208. URL: http://growingscience.com/msl/Vol10/Vol10Issue1.html
 10. Shvets,  V., Pelehk, U. Perspektives of application of the Polish-Ukrainian historical heritage experience  in banking sektor. Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-UkrainianCooperation : Publication of the Scientific Papers  of the InternationalScientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2018. P.217-238.
 11. Струк Н.С., Пелех У.В. Система монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України : монографія. Дрогобич : «Посвіт», 2018. 280 с.
 12. Пелех У. Оцінювання впливу процентної політики НБУ на діяльність суб’єктів господарювання в Україні. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук : колективна монографія / за заг. ред. О.Ковалюка, В. Швеця. Львів, 2017. С. 334-351.
 13. Global experience of interest rates regulation and possibilities of its application in Ukraine. Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Сollection of Abstracts of the International Research and Practical Conference. Warsaw, 2017. P 141 – 142.
 14. Пелех У. В. Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4051.
 15. Пелех У.В. Еволюційний підхід до з’ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці. Інвестиції: практика та досвід. № 6. Київ, 2015. С.86–91.
 16. Pelekh U.Regulation algorithm of money market interest rates in Ukraine’s economy. International Journal of Economics and Society. Volume 1. Issue 4. P. 121 – 126.
 17. Пелех У.В. Оцінка взаємозвязку облікової ставки Національного банку України та основних монетарних та макроекономічних показників. Формування ринкової економіки в Україні. 2014. Вип. 33. Ч. 2. С. 83-88.

Біографія

ПЕЛЕХ Уляна Василівна народилась  у м.Львів

У травні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому ринку України». Науковий керівник – доцент Струк Н.С. У червні 2017 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Асистент кафедри обліку і аудиту з 2003 року.

Доцент кафедри обліку і аудиту 3 2018 року.

У 2020 році пройшла міжнародне наукове стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Академічна доброчесність» на базі університету UKSW (Варшава, Польща).

Автор понад 60 наукових праць. Та 5 науково-методичних праць (3 у співавторстві).

Має досвід викладання лекційних курсів з таких дисциплін: бухгалтерський облік, консолідація фінансової звітності, фінансовий облік, облік зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік курсів:

 1. Бухгалтерський облік;
 2. Фінансовий облік;
 3. Звітність підприємств;
 4. Консолідація фінансової звітності;
 5. Фінансовий облік і аналіз фінансової звітності.

Нагороди

05.08.2020 p. Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

06.11.2020 p. Certyficat Stazu naukowego w Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego UKSW, Warszawa (Poland) «Академічна доброчесність » на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава (Польща). «Uczciwosc akademicka» 28 wrzesnia- 06 listopada 2020r

01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. – сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Пелех У. _виклад майстерність

15.06.2021 р. – 25.06.2021 р.  – сертифікат про проходження тренінгу для викладачів «ODOO/BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом»

31 жовтня 2022 – 27 листопада 2022. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти  «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий, середній та поглиблений рівні.

Сертифікати про проходження підвищення кваліфікації для викладачів:

GDTfE04-Б-04192, 31 жовтня-13 листопада 2022 р. (30 годин, 1 кредит);

GDTfE-04-С-01667, 14-20 листопада 2022 р. (15 годин, 0,5 кредитів);

GDTfE-04-П-01016, 21-27 листопада 2022 р. (15 годин, 0,5 кредитів).

17 березня – 20 травня 2023. Стажування за програмою «Englishlanguage Academic Communication in the Crosscultural Context» (Ivan Franko National University of Lviv) March 17 – May 20, 2023 (6 Credits). Certificate of completion AK 02070987/000065-23.

26 січня 2024. Навчання  AICPA & CIMA Faculty Hour Series, 26 січня 2024, 1,5 кредити. Certificate of completion.

14 вересня 2023 – 29 лютого 2024 рр. Участь у курсах підвищення кваліфікації «Modular Course for Teaching Online» в рамках міжнародного проекту «Training to Teach Online in Wartime and After (Utrain)» (the project is funded by The Swedish Institute: SI Ukraine Cooperation Programme), організованими Stockholm University та ЛНУ імені Івана Франка, які відбувались у період з 14 вересня 2023 року по 29 лютого 2024 року обсягом 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС). Отримано сертифікат ТО 02070987/0002-24.

Методичні матеріали

 

Теми ІНДЗ_КФЗ_2024

Sylabus_KFZ_2023-2024

Sylabus_BO_ekr-ekt_Pelekh_2023-2024_1sem

Rob programa_ BO_ekt-ekr_Пелех У.В._2023-2024

Sylabus_ВО_eke_Pelekh_2023_2024

Samost rob_BO_Pelekh_2023-2024 Rob programa_ BO_ekе_Пелех У.В._2023-2024.2sem

Лабораторні роботи

Електронний курс з дисципліни “Бухгалтерський облік” в Moodle http://e-learning.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=61

Електронний курс з дисципліни “Консолідація фінансової звітності” в Moodle https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4924

 

 

Розклад