Пелех Уляна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239 -40- 24

Електронна пошта: ulyana.pelekh@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Дослідження регулювання процентних ставок, теорія і практика бухгалтерського обліку.

Курси

Публікації

 1. Ulyana V. Pelekh, Nadiia V. Khocha and Hanna V. Holovchak. Financial statements as a management tool. Management Science Letters. 2020. Volume 10, Issue 1. P. 197-208. URL: http://growingscience.com/msl/Vol10/Vol10Issue1.html
 2. Shvets,  V., Pelehk, U. Perspektives of application of the Polish-Ukrainian historical heritage experience  in banking sektor. Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-UkrainianCooperation : Publication of the Scientific Papers  of the InternationalScientifik Conference. Center of Europian Projects, Warsaw 2018. P.217-238.
 3. Струк Н.С., Пелех У.В. Система монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України : монографія. Дрогобич : «Посвіт», 2018. 280 с.
 4. Цікало Є. І., Пелех У. В. Обліково-інформаційна нечіткість в прийнятті і реалізації рішень за господарськими  операціями. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз  і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ІV Міжнар.наук.-практ. конф. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 155-156.
 5. Пелех У. Оцінювання впливу процентної політики НБУ на діяльність суб’єктів господарювання в Україні. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук : колективна монографія / за заг. ред. О.Ковалюка, В. Швеця. Львів, 2017. С. 334-351.
 6. Global experience of interest rates regulation and possibilities of its application in Ukraine. Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Сollection of Abstracts of the International Research and Practical Conference. Warsaw, 2017. P 141 – 142.
 7. Пелех У. В. Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4051.
 8. Пелех У.В. Еволюційний підхід до з’ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці. Інвестиції: практика та досвід. № 6. Київ, 2015. С.86–91.
 9. Пелех У.В. Концептуальні напрями регулювання процентних ставок у нестабільній економіці країни. Науковий журнал «Економічний форум». № 3. С. 53-61.
 10. Pelekh U.Regulation algorithm of money market interest rates in Ukraine’s economy. International Journal of Economics and Society. Volume 1. Issue 4. P. 121 – 126.
 11. Пелех У.В. Оцінка взаємозвязку облікової ставки Національного банку України та основних монетарних та макроекономічних показників. Формування ринкової економіки в Україні. 2014. Вип. 33. Ч. 2. С. 83-88.

Біографія

ПЕЛЕХ Уляна Василівна народилась  у м.Львів. У 1996 році закінчила Львівську середню школу № 64. З 1996 по 2001 р навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З листопада 2001 року по листопад 2003 року та з листопада 2006 по листопад 2007 року навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У травні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому ринку України». Науковий керівник – доцент Струк Н.С. У червні 2017 року здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Асистент кафедри обліку і аудиту з 2003 року.

Доцент кафедри обліку і аудиту 3 2018 року.

У 2020 році пройшла міжнародне наукове стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Академічна доброчесність» на базі університету UKSW (Варшава, Польща).

Автор понад 40 наукових праць. Та 5 науково-методичних праць (3 у співавторстві).

Має досвід викладання лекційних курсів з таких дисциплін: бухгалтерський облік, консолідація фінансової звітності, фінансовий облік, облік зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік курсів:

 1. Бухгалтерський облік;
 2. Фінансовий облік;
 3. Звітність підприємств;

4.Консолідація фінансової звітності.

Методичні матеріали

Розклад