Система соціальних служб в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Кліпкова О. І.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКС-41сКліпкова О. І.

Рекомендована література

Основна:

  1. Титаренко Т. М. Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій: практичний посібник. (2019).
  2. Система соціального захисту в Україні : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О. О. Матрос. Умань : Візаві, 2021. 175 с.
  3. Соціальна робота: реалії та виклики часу: навчально методичний посібник/. С. О. Омельченко [та ін.]. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2021.
  4. Чанишева Г. І. Соціальний діалог : навч.-метод. посіб. / Г. І.Чанишева , О. С.Щукін , О. М. Потопахіна; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.І. Чанишевої. Одеса :Фенікс, 2023. 118 с. Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.24083

Додаткова

  1. Макогін, О. (2023).Нормативно-правове забезпечення соціального захисту в Україні. Економіка та суспільство, (56). http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3016
  2. Підвальна Ю. Мицик. Соціальна робота з молодою сім’єю в Україні. Соціальна робота та соціальна освіта2 (2019): 59-64.
  3. Панок В. Г. Концепція реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року. Вісник Національної академії педагогічних наук України2 (2023): 1-10.

Бриндіков Ю. Л. Методологічні принципи реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. 2017.  Вип. 77(2). С. 149-153.

Силабус:

Завантажити силабус