Технічне регулювання підприємницької діяльності (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дмитрук В. О.ЕКп-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-31с

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Технічне регулювання підприємницької діяльності» є сформувати у студента систему теоретичних і практичних знань щодо засад і механізмів функціонування національної системи технічного регулювання продукції і послуг.
Після завершення цього курсу здобувач буде :
Знати
• теоретичні засади стандартизації та підтвердження відповідності продукції і послуг
• законодавчо-нормативну базу в сфері стандартизації, підтвердження відповідності та метрології;
• основні механізми розробки стандартів, технічних регламентів, процедури здійснення підтвердження відповідності та сертифікації продукції та послуг;
• структуру та функції національного органу у сфері стандартизації, метрології та підтвердження відповідності;
• засади діяльності міжнародних організацій із стандартизації та участь в них України;
• систему міжнародних стандартів, чинних в Україні.

Вміти:
• застосувати на практиці механізми проведення підтвердження відповідності продукції та послуг;
• дати характеристику якості продукції на основі знаків відповідності, нанесених на продукцію;
• оперувати законодавчо-нормативною базою у сфері технічного регулювання.

Силабус:

Завантажити силабус