Технології інтелектуального аналізу даних у менеджменті (073 Менеджмент. Інформаційні системи у менеджменті)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Прийма С. С.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ЕКі-31с

Рекомендована література

  1. Pang-Ning Tan Introduction to Data Mining. Pearson Education Limited, Year: 2019
  2. Kris Jamsa Introduction to Data Mining and Analytics. Jones & Bartlett Learning LLC, Year: 2021
  3. Гороховатський В.О., Творошенко І.С. Методи інтелектуального аналізу та оброблення даних: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 92 с.
  4. Ліщина Н. М. Методи інтелектуального аналізу даних : консп. лек. Луцьк : Луцький НТУ, 2016. 112 с.
  5. Черняк О. І. Інтелектуальний аналіз даних: підруч. Київ: Знання, 2014. 599 с.
  6. Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Data Mining: пошук знань в даних. Київ. ТОВ «ВД «АДЕФ- Україна», 2016. 452 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму