Теорія економічних механізмів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Стирський М. В.ЕКе-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКе-31сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія економічних механізмів” є формування цілісного уявлення студентів про коло проблем, вирішуваних у межах сучасної теорії економічних механізмів, та спектр застосовуваних для цього математичних інструментів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія економічних механізмів” є:

  • ознайомити студентів із понятійним апаратом сучасної теорії економічних механізмів та сферами її прикладання;
  • розкрити особливості конструювання оптимальних економічних механізмів через призму моделей поведінки раціональних егоїстичних суб’єктів;
  • з’ясувати головні труднощі імплементації висновків ключових моделей економічних механізмів.

Рекомендована література

  1. Börgers T. An Introduction to the Theory of Mechanism Design / T. Börgers. – New York: Oxford University Press, 2015. – XV, 243p.
  2. Hurwicz L. Designing economic Mechanisms / L. Hurwicz, S. Reiter. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – IX, 344p.
  3. Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J. R. Microeconomic Theory / A. Mas-Collel, M. D. Whinston. – New York: Oxford University Press, 1995. – XVII, 977p.
  4. Vokhra R. V. Mechanism Design: A Linear Programming Approach / R. V. Vokhra. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 172p.

Матеріали

Теорія економічних механізмів (короткий опис курсу)

Силабус:

Завантажити силабус