Стирський Микола Володимирович

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-64

Електронна пошта: mykola.styrskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Фінансова економіка, інвестиції, економіка банківництва

Курси

Вибрані публікації

1. Панчишин С. Проблеми розвитку та регулювання інвестиційного процесу в Україні / С. Панчишин, М. Стирський // Економіка України: десять років реформ: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Бандера та ін.]; за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.47-102.

2. Стирський М.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості ринку акцій / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2002. – №2. – С.131-137.

3. Стирський М.В. Фінансове інвестування у перехідній економіці України / М.В. Стирський // Доходи та заощадження в перехідній економіці України: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, М.Савлук та ін.]; за ред. С.Панчишина та М.Савлука. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С.362-389.

4. Стирський М.В. Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2006. − №11. – С.58-67.

5. Стирський М.В. Макроекономіка // Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – С.85−252.

6. Стирський М.В. Макроекономічна рівновага у моделі Мандела-Флемінга / М.В. Стирський // Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, О.Кузик та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С.408-418.

7. Стирський М.В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – №5. – С.78-88.

8. Стирський М.В. Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку / М.В. Стирський, М.М. Романяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. − №17. – С.59-63. 

9. Стирський М.В. Мікроекономічні та управлінські аспекти оприлюднення фінансової звітності акціонерних товариств в Інтернеті / М.В. Стирський // Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Thessaloniki: Midas S.A., 2016. − P.101-107.

10. Стирський М.В. Європейська індустрія ризикового капіталу як чинник посткризового відновлення національних економік / М.В. Стирський // Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Nürnberg: SWG imex GmbH, 2016. − S.51-55.

11. Стирський М.В. Ринкові структури та їхні ознаки / М.В. Стирський // Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. − 3-є вид., випр.. і доп. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. − Львів: Апріорі, 2017. – С.128-139.

12. Стирський М.В. Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних / М.В. Стирський // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. − №14. – С.19-23. 

13. Стирський М.В. Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн Європейського Союзу/ М.В. Стирський // Економіка та держава. – 2017. – №8. – 72-76. 

14. Стирський М.В. Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи / М.В. Стирський // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. − №23. – С.5-10. 

15. Стирський М.В. Зміст, види та інфраструктура ринків / М.В. Стирський // Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. − 4-е вид., випр.. і доп. – Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. − Львів: Апріорі, 2020. – С.120-134.

16. Стирський М. В. Макро- та мікроекономічна ефективність фондових бірж України / М.В. Стирський / Економіка та держава. 2020. №9. С. 38–43

Біографія

У 1997 році закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економіка підприємства”. З 1997 по 2000 рік – аспірант кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інвестиційний процес в умовах ринкової трансформації економіки України”. У Львівському національному університеті імені Івана Франка працює з 1999 року: спочатку − на посаді асистента кафедри економічної теорії, а з 2001 року − доцента.

Розклад