Стирський Микола Володимирович

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mykola.styrskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: фінансова економіка, теорія інвестицій, мікроекономіка банківської та страхової справи.

Курси

Публікації

Вибрані праці:

1. Панчишин С. Проблеми розвитку та регулювання інвестиційного процесу в Україні / С. Панчишин, М. Стирський // Економіка України: десять років реформ: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Бандера та ін.]; за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.47-102.

2. Стирський М.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості ринку акцій / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2002. – №2. – С.131-137.

3. Стирський М.В. Фінансове інвестування у перехідній економіці України / М.В. Стирський // Доходи та заощадження в перехідній економіці України: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, М.Савлук та ін.]; за ред. С.Панчишина та М.Савлука. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С.362-389.

4. Стирський М.В. Мікроекономічний аналіз факторів ефективності страхових компаній України / М.В. Стирський // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія економічна. – 2005. – Випуск 1. – С.58-68.

5. Стирський М.В. Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2006. − №11. – С.58-67.

6. Стирський М.В. Венчурне інвестування у структурі інноваційного процесу: європейський досвід та українська модель / М.В. Стирський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2007. − №579. – С.587-592.

7. Стирський М.В. Макроекономіка // Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – С.85−252.

8. Стирський М.В. Макроекономічна рівновага у моделі Мандела-Флемінга / М.В. Стирський // Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, О.Кузик та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С.408-418.

9. Стирський М.В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – №5. – С.78-88.

10. Стирський М.В. Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку / М.В. Стирський, М.М. Романяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. − №17. – С.59-63.

11. Стирський М.В. Ринкові структури та їхні ознаки / М.В. Стирський // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. − 2-е вид., випр.. і доп. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − К.: Знання, 2013. – С.139-150.

12. Стирський М. Ринок акцій як фактор (не)стабільності національної економіки: кількісний аналіз / Микола Стирський // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014р. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.139-142.

Біографія

styrskyi_fotoУ 1997 році закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економіка підприємства”. З 1997 по 2000 рік – аспірант кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інвестиційний процес в умовах ринкової трансформації економіки України”. У Львівському національному університеті імені Івана Франка працює з 1999 року: спочатку − на посаді асистента кафедри економічної теорії, а з 2001 року − доцента.

Розклад