Теорія випадкових процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Антонів В. Б.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Антонів В. Б.
ЕКк-42сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з методології, методів і технологій дослідження поведінки складних економічних систем з урахуванням випадкового чинника та часу.

Основні завдання: засвоєння методології та методики проведення аналізу та застосування економіко-математичних моделей, що враховують випадковості; набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та перетворення випадкових процесів з метою пошуку ефективних рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент освоїть: основні поняття та терміни теорії випадкових процесів; необхідність врахування випадкових чинників; характеристики випадкових процесів, їх інтерпретації та способи перетворення; методи та інструментарій їх кількісного аналізу; можливість їх використання; способи дослідження (канонічний розклад, спектральний розклад); вихідні характеристики та метод їх визначення (стійкість, траєкторію розвитку, коливний показник та інші); характеристики випадкових процесів на виході системи так і в проміжних точках; зможе проводити його якісний аналіз то навчиться знаходити значення вихідних характеристик (рівень стійкості, вихідну траєкторію та ін.).

Силабус: ТВП-анотація

Завантажити силабус