Теорія ймовірності (Економічна аналітика та бізнес-статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Приймак В. І.ЕКт-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКт-11сдоцент Голубник О. Р.

Опис курсу

 • Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ імовірнісного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів.
 • Предмет: теоретичні засади імовірнісного апарату, закони, що діють у сфері масових випадкових подій та явищ.
 • Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення основних принципів та інструментарію імовірнісного апарату, який використовується для розв’язування економікочних і статистичних задач, математичних методів систематизації, опрацювання даних для наукових та практичних висновків.

Рекомендована література

 1. Приймак В.І., Голубник О.Р. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 556 с.
 2. Приймак В.І. Тестові завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 268 с.
 3. Єлейко Я.І., Тріщ Б.М. Теорія ймовірностей. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 161 с.
 4. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика, – К.: ЦУЛ, 2002. – 448 с.
 5. Бугір М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 176 с.
 6. Бугір М.К. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики. – Тернопіль: Т.О.В.”ЦМДС”, 1998. – 172 с.
 7. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей із елементами математичної статистики. – К.: УМК ВО,  1991.
 8. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Практикум з курсу “Теорія ймовірностей і математична статистика”. – К.: КІНГ, 1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус