Теорія та практика інвестиційних рішень (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Стирський М. В.ЕКЕМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ЕКЕМ-61сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” є формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та моделювання інвестиційних рішень і навиків практичного застосування окремих з них.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” є:

 • ознайомити студентів із понятійним апаратом теорії інвестиційних рішень та теоретичними основами прикладних методів обґрунтування інвестиційного вибору;
 • розкрити природу наукових дискусій з приводу верифіковуваності теоретичних конструкцій, покликаних забезпечити ґрунт для якісного інвестиційного аналізу;
 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації методів інвестиційного аналізу як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Детальніше із структурою та матеріалами навчальної дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” зареєстровані користувачі можуть ознайомитися на сторінці курсу у Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php.

Рекомендована література

 1. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам: пер. с англ. / Глен Арнольд. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 752с.
 2. Вовк В.М. Інвестування / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Дрогобич: Коло, 2011. – 465с.
 3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техники оценки любых активов: пер. с англ. / Асват Дамодаран. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342с.
 4. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики: пер. с англ. / Асват Дамодаран. – Москва: Изд. дом “Вильямс”, 2010. – 496с.
 5. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учебное пособие. / А.В. Воронцовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: ОЦЭиМ, 2004.– 458с.
 6. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты: пер. с нем. / Лутц Крушвиц. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – XVIII, 432с.
 7. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов: пер. с нем. / Лутц Крушвиц – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – XVI, 400с.
 8. Савчук В. Практическая энциклопедия финансового менеджера / Владимир Савчук. – Киев: Баланс Бизнес Букс, 2017. – 976с.
 9. Investment appraisal: methods and models / Götze U., Northcott D., Schuster P. – Second Edition. – Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2015. – VII, 366p.
 10. Pike R. Corporate finance and investment: Decisions and strategies / Pike R., Neale Bill. – Sixth Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2009. – XIV, 796p.
 11. Jones C. Financial economics / Chris Jones. – New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. – XII, 320p.

Матеріали

Плани занять 2020-2021

Приклад екзаменаційного білета

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус