Теорія та практика інвестиційних рішень (051 “Економіка”, спеціалізація “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Стирський М. В.ЕКЕМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ЕКЕМ-61сдоцент Стирський М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” є формування цілісного уявлення студентів про систему методів аналізу та моделювання інвестиційних рішень і навиків практичного застосування окремих з них.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія та практика інвестиційних рішень” є:

 • ознайомити студентів із понятійним апаратом теорії інвестиційних рішень та теоретичними основами прикладних методів обґрунтування інвестиційного вибору;
 • розкрити природу наукових дискусій з приводу верифіковуваності теоретичних конструкцій, покликаних забезпечити ґрунт для якісного інвестиційного аналізу;
 • з’ясувати головні труднощі практичної реалізації методів інвестиційного аналізу як гарантії їх адекватного застосування для вирішення конкретних економічних проблем.

Увага! З 2021-2022 навчального року курс “Теорія та практика інвестиційних рішень” вилучено із навчального плану підготовки магістрів із “Бізнес-економіки”.

Рекомендована література

 1. Арнольд Г. Руководство по корпоративным финансам: Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам: пер. с англ. / Глен Арнольд. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 752с.
 2. Вовк В.М. Інвестування / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Дрогобич: Коло, 2011. – 465с.
 3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техники оценки любых активов: пер. с англ. / Асват Дамодаран. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342с.
 4. Дамодаран А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики: пер. с англ. / Асват Дамодаран. – Москва: Изд. дом “Вильямс”, 2010. – 496с.
 5. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учебное пособие. / А.В. Воронцовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: ОЦЭиМ, 2004.– 458с.
 6. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты: пер. с нем. / Лутц Крушвиц. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – XVIII, 432с.
 7. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов: пер. с нем. / Лутц Крушвиц – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – XVI, 400с.
 8. Савчук В. Практическая энциклопедия финансового менеджера / Владимир Савчук. – Киев: Баланс Бизнес Букс, 2017. – 976с.
 9. Investment appraisal: methods and models / Götze U., Northcott D., Schuster P. – Second Edition. – Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2015. – VII, 366p.
 10. Pike R. Corporate finance and investment: Decisions and strategies / Pike R., Neale Bill. – Sixth Edition. – New Jersey: Prentice Hall, 2009. – XIV, 796p.
 11. Jones C. Financial economics / Chris Jones. – New York: Taylor & Francis e-Library, 2008. – XII, 320p.

Матеріали

Плани занять 2020-2021

Приклад екзаменаційного білета

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Теорія та практика інвестиційних рішень" (2020-2021)

Завантажити силабус