Тестування програмних продуктів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дацко М. В.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Анотація дисципліни

Семестр: 3 (3кредити/ 90 годин)

Викладач:  доц. Дацко М.В.

Кафедра: Економічної кібернетики

Короткий опис дисципліни:

Навчальний курс «Тестування програмних продуктів» формує базові знання щодо  засобів  та підходів до тестування програмного забезпечення, проведення різних видів тестування та розроблення супровідної документації.  Після вивчення курсу студенти набувають здатність аналізувати, обирати та, застосовувати методи та програмні продукти для тестування програмного забезпечення.  Отже предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси тестування для  розробки програмного забезпечення; тестування документації та вимог; види і напрямки тестування; оцінка витрат праці; автоматизація тестування, тощо.

Перелік тем:

Тема 1. Тестування та його особливості.

Тема 2. Розробка програмного забезпечення.

Тема 3. Технології тестування програмного забезпечення. Види і напрямки тестування.

Тема 4. Звіти про дефекти.

Тема 5. Оцінка витрат праці, планування і звітність.

Тема 6. Приклади використання різних технік тестування.

Тема 7. Автоматизація тестування.

Тема 8. Тестування як спосіб забезпечення якості програмного продукту. Проблеми якості програмного забезпечення та практичні рекомендації.