Торговельна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Магас В. М.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с, ЕКп-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКп-31с
ЕКп-32с
ЕКп-33с
ЕКп-34с

Рекомендована література

Базова:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 3. Закон України “Про захист прав споживачів” від12 травня 1991 року № 1023-XII.
 4. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Глава 30 Господарського кодексу України.
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016  № 13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 р. за № 220/28350 Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок).
 6. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833.
 7. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями. Затверджені наказом Міністерства економіки України 19.04.2007 № 103, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за № 1181/14448.
 8. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджені Наказом Міністерства. економіки країни 19.04.2007 № 104. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України. 08 листопада 2007 р. за № 1257/14524.
 9. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.2003 №185. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 628/7949.
 10. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі. Затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96 № 369.
 11. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М., Рудницький С.І., Хом`як Ю.М. Організація торгівлі: Підручник. 2-ге видання., перероб. та доп. Київ. Центр учбової літератури. 2018. 632 с.
 12. Бозуленко О. Я. Організація  торгівлі:  навчальний  посібник  [для  студ.  вищ. навч. закл.]. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. 240 с.
 13. Голошубова Н.  О.,  Кавун  О.  О.,  Торопков В. М.  Підприємницькі мережі  в  торгівлі:  монографія.  К.:  Київ.  нац.  торг.-екон.  ун-т, 2014. 344 с.
 14. Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності. Видавництво “Центр учбової літератури”, 2017, С. 392. https://pidru4niki.com/1630011542558/ekonomika/ ekonomichniy_analiz_torgovelnoyi_diyalnosti
 15. Мазаракі А.  А.,  Голошубова  Н.  А.  Складське  господарство  в торгівлі. Справ. посібник. К.: Техніка, 2017. 689 с.
 16. Мазаракі А. А.,  Лагутін  В.  Д.,  Герасименко  А.  Г.  Внутрішня торгівля  України  :  монографія.  К.:  Київ.  нац.  торг.-екон.  ун-т, 2016. 864 с.
 17. Оптова торгівля в Україні : монографія / А.А. Мазаракі, Г.М. Богославець, О.М. Трубей, А.М. Носуліч ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 208 с.
 18. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с.
 19. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. – 600 с.
 20. Внутрішня торгівля України : монографія / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.
 21. Класифікація непродовольчих товарів : монографія / А.А. Мазаракі, Н.В. Мережко, Л.А. Коптюх та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 592 с.
 22. Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / [Н.О. Голошубова, О.О. Кавун, В.М. Торопков та ін.] ; за заг. ред. Н.О. Голошубової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 344 с.
 23. Паперові пакувальні матеріали : монографія / В.А. Осика, Л.А. Коптюх. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 464 с.
 24. Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування : монографія / Є. В. Ромат, Т. Л. Мітяєва, Л. О. Попова та ін. ; за наук. ред. А. А. Мазаракі, д-ра екон. наук, проф., академіка НАПН України. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 208 с.
 25. Ринок мінеральної води: потенціал, конкуренція, управління брендом : монографія / Д. С. Файвішенко. – Київ : Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2020. – 436 c.
 26. Фінансовий цикл підприємства торгівлі : монографія / Н. М. Гуляєва, С. І. Камінський. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2021. – 232 с.
 27. Саркісян Л. Г., Казакова О. Б. Технологія торговельних процесів. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 296 с.

 

Додаткова:

 1. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства. Затверджені Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. № 219. Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2002 р. за № 680/6968.
 2. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1159.
 3. Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією. Затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.97 № 344. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 1997 р. за № 353/2157.
 4. Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства. Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.96 № 349.
 5. Адамсон Б., Діксон М. Суперпродавці. Як навчитися продавати, а не «впарювати». К. : Наш формат, 2018. 240 с.
 6. Балабан П.  Ю.,  Балабан  М.  П.,  Мітяєва  Т.  Л.  Комерційна діяльність. Харків : Світ Книг, 2015. 452 с.
 7. Берман Б.,  Дж.  Эванс  Розничная  торговля:  стратегический  поход. М. : Вильямс, 2003. 1184 с.
 8. Бланк И.  А.  Торговый  менеджмент.  К.:  Ольга,  Никацентр, 2004. 784 с.
 9. Геммонд Р.  Мистецтво  торгівлі.  Передові  ідеї  та  стратегії  від найуспішніших торгових компаній світу. К. : КМ-Букс, 2019. 416 с.
 10. Голмс Ч. Ідеальна машина продажів. Харків: Фабула, 2019. 288 с.
 11. Куцик П. О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія. Львів: Вид-во ЛКА, 2011. 320 с.
 12. Мазаракі А.  А.,  Ільченко  Н.  Б.  Мерчандайзинг  :  навч.  посіб.  для студ. вищ. навч. закл. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 292 с.
 13. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Управління продажем : навч. посібник / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков. — К. : КНЕУ, 2011. — 627 [5] с.
 14. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу// БІЗНЕСІНФОРМ № 3. – 2016. С. 291-296.
 15. Ребіцький В.  М.,  Антонюк  Я.  М.  Технологія  і  обладнання підприємств торгівлі. К.: Либідь, 2017. 729 с
 16. Рекгем Н.  Техніка  продажу  SPIN:  Як  не  проґавити  великого клієнта. К. : Наш формат, 2019. 248 с.
 17. Стенлі М. Магазин моєї мрії. Мемуари творця роздрібної мережі. Харків : Фабула, 2019. 352 с.
 18. Стоун Б. Продається все. К. : Наш Формат, 2017. 400 с.

 

Інтернет-ресурс

 1. http://potreb.in.ua/10u.html
 2. https://torgsoft.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус