Торговельний бізнес (076 «Підприємництво та торгівля»)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Швець А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета та завдання курсу “Торговельний бізнес”

Мета:

Надати студентам всебічні знання та навички, необхідні для успішного ведення торговельного бізнесу, включаючи розуміння принципів маркетингу, мерчандайзингу, управління персоналом, логістики та фінансів.

Завдання:

 • Ознайомити студентів з основними концепціями та принципами торговельного бізнесу.
 • Розвинути навички аналізу ринку та конкурентного середовища.
 • Навчити студентів розробляти та впроваджувати ефективні маркетингові стратегії.
 • Ознайомити з принципами мерчандайзингу та управління товарними запасами.
 • Навчити студентів ефективно управляти персоналом та логістикою.
 • Розвинути навички фінансового аналізу та планування.
 • Ознайомити з етичними аспектами ведення торговельного бізнесу.
 • Підготувати студентів до успішного працевлаштування в сфері торгівлі.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

 • Володіти знаннями про основні концепції та принципи торговельного бізнесу.
 • Вміти аналізувати ринок та конкурентне середовище.
 • Розробляти та впроваджувати ефективні маркетингові стратегії.
 • Застосовувати принципи мерчандайзингу та управління товарними запасами.
 • Ефективно управляти персоналом та логістикою.
 • Проводити фінансовий аналіз та планування.
 • Дотримуватися етичних норм ведення торговельного бізнесу.
 • Бути готовими до успішного працевлаштування в сфері торгівлі.

Крім того, курс “Торговельний бізнес” допоможе студентам:

 • Розвинути критичне мислення та аналітичні навички.
 • Навчитися працювати в команді.
 • Вдосконалити свої комунікативні навички.
 • Здобути практичний досвід роботи в сфері торгівлі.

Курс “Торговельний бізнес” буде корисний:

 • Студентам, які планують розпочати власний торговий бізнес.
 • Студентам, які хочуть працювати в сфері торгівлі.
 • Студентам, які хочуть отримати всебічні знання про принципи ведення бізнесу.

Рекомендована література

 

Силабус:

Завантажити силабус