Тренінг розроблення програмного продукту (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКі-41сдоцент Троханяк С. Р.
ЕКМ-41с

Опис курсу

Дисципліна “Тренінг розроблення програмного продукту” є вибірковою дисципліною для освітньої програми з підготовки магістра, яка викладається у 8-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення дисципліни “Тренінг розроблення програмного продукту” є формування у студентів системи практичних знань, вмінь і навичок які необхідні на всіх етапах створення програмного продукту, починаючи від аналізу вимог і завершуючи його тестуванням.

Результати навчання:
знати:

 • основні парадигми об’єктно-орієнтованого програмування;
 • життєвий цикл програмного продукту;
 • принципи проектування програмного продукту;
 • технології створення програмного продукту.

вміти:

 • формувати вимоги до створення програмного продукту;
 • аналізувати вимоги до створення програмного продукту;
 • розробляти програмний продукт;
 • застосовувати інструментальні засоби для створення програмного продукту.

Рекомендована література

 1. Боггс, М. UML и Rational Rose / М. Боггс. – М.: ЛОРИ, 2016. – 934 c.
 2. Васильєв О.М. Програмування мовою Python / О.М. Васильєв. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. — 504 с.
 3. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : учебник / А. М. Вендров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 544 с.
 4. Грекул В. И. Проектирование информационных систем : учебн. пособ. / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 300 с.
 5. Кватрани Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование / Кватрани, Терри. – М.: ДМК-пресс, 2015. – 176 c.
 6. Мюллер Р. Д. Базы данных и UML: Проектирование. – М.: Лори, 2002. – 420 с.
 7. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Журавльова І.В., Мінухін С.В.. «Проектування інформаційних систем». – 2002.
 8. Шаховська Н. Б., Литвин В. В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин. -Львів: ‘Магнолія-2006″, 2011. – 380 с.

Силабус:

Завантажити силабус