Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Швець А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5ЕКп-31сдоцент Швець А. І.
ЕКп-32сдоцент Швець А. І.
ЕКп-33сдоцент Швець А. І.
ЕКп-34сдоцент Швець А. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Умови ведення бізнесу в ЄС» є ознайомлення студентів із  теоретичними і практичними основами ведення бізнесу “по європейськи”, сучасними підходами та правилами його здійснення, набуття вмінь та навичок орієнтування у сучасному  європейському ринковому середовищі  та  тенденціях  розвитку бізнесу в ЄС.

Завданням дисципліни є  оволодіння сучасними підходами ведення бізнесу в ЄС та інструментами для їх вирішення, а саме: комплексного бачення про структуру та принципи функціонування європейського бізнесу; вивчення системи регулювання європейського бізнесу та моделей його взаємодії між країнами-членами ЄС; вивчення особливостей функціонування європейського бізнесу в різних секторах економіки; надання знань про професійну культуру бізнесової діяльності в країнах Європи; надання знань у сфері аналізу перспектив та оцінки наслідків ведення європейського бізнесу.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус