Управління комунікаційними процесами на підприємстві

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Данилевич Н. М.ЕКММ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКММ-51сдоцент Данилевич Н. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління комунікаційними процесами на підприємстві» є формування сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів у процесі управлінської діяльності, забезпечення управління відкритості й прозорості комунікації на підприємстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління комунікаційними процесами на підприємстві» є:

–          здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення цілей організації.

–          здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.

–          здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

–          здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.

–          здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати ефективність.

Силабус: Управління комунікаційними процесами на підприємстві 2021

Завантажити силабус

Силабус: Управління комунікаційними процесами на підприємстві 2022

Завантажити силабус

Силабус: Управління комунікаційними процесами на підприємстві 2023

Завантажити силабус